Eksamensinformasjon


For å få tilgang til eksamen må du ha minst 8 godkjente øvinger.

Tillatte hjelpemidler (hjelpemiddelkode C)

I tillegg vil det være en formelliste som følger med eksamensoppgaven. Denne listen følger med eksamensoppgavene. Den finnes også på nynorsk og engelsk.

Det er ikke tillatt med egne notater. Det betyr blant annet at du ikke får ha notater i formelsamlingen din. I formelsamlingen kan du:

  • Skrive navnet ditt
  • Lage eselører eller sette inn lapper (uten skrift)
  • Markere tekst ved understreking/overstreking
2011-11-27, Eldar Straume