TMA4130 Matematikk 4N høsten 2009

Kursbeskrivelse finnes i studiehåndboka.

9. august 2010:

14.desember:

11.desember:

  • Lærarstaben i kurset ønsker alle studentane lykke til- GOOD LUCK- med eksamen på måndag, 14 desember.

11.desember:

  • Fleire studentar har oppdaga at nummereringa av oppgåvene i den utlagde versjon av Eksamen 13. august 2007 ikkje stemmer med løysingsforslaget. Grunnen er visst at den utlagde versjon ikkje var den endelege, og der er også ein opplagt feil i uttrykket for Y(s) i Oppg.1a, som er korrigert i løysingsforslaget i Oppg.3a.

02.desember:

  • Det er lagt ut en oppdatert versjon av formellisten som følger med eksamensoppgavene. Denne finnes under "Eksamensinformasjon".

27.november:

  • Det blir ikke lagt ut et eget løsningsforslag for øving 13. Oppgavene er hentet fra gamle eksamensoppgaver, så løsningen til øvingen kan finnes i løsningsforslagene til de gamle eksamenene. Oppgave 1 tilsvarer oppgave 3 fra eksamen SIF501X-2001-kont, oppgave 2 finnes i oppgave 2, samme eksamen og oppgave 3 er oppgave 5 fra eksamen SIF501X-2000-høst.

26.november:

  • Spørretime i faget blir avholdt mandag 7. desember kl 10.15-12.00 i auditorium S8.

24.november

  • Alle øvinger er nå registrert. Studentene oppfordres til å sjekke at de er registrert med riktig antall øvinger. For å få adgang til eksamen må du ha 8 godkjente øvinger. Du kan sjekke hvor mange godkjente øvinger du har her.

Gamle meldinger

2010-08-09, Finn Faye Knudsen