Gamle eksamensoppgaver

Eksamenshefte med oppgaver og fasit (ikke løsningsforslag) fra første del av pensum.

Fagkode + semester Oppgave Løsningsforslag
SIF501X-1999-høst skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-1999-kont skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-1999-vår skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-2000-høst skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-2000-kont skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-2000-vår skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-2001-høst skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-2001-kont skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-2001-vår skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-2002-høst skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-2002-kont skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-2002-vår skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-2003-kont skjerm utskrift skjerm utskrift
SIF501X-2003-vår skjerm utskrift skjerm utskrift
TMA4125/30-2004-høst skjerm utskrift skjerm utskrift
TMA4125/30-2004-kont skjerm utskrift skjerm utskrift
TMA4125/30-2005-høst skjerm utskrift skjerm utskrift
TMA4125/30-2005-vår skjerm utskrift skjerm utskrift
TMA4125/30-2006-kont skjerm utskrift skjerm utskrift
TMA4125/30-2006-vår skjerm utskrift skjerm utskrift
TMA4123/25-2007-vår oppg. og LF
TMA4130-2007-kont skjerm skjerm
TMA4130-2007-høst skjerm skjerm
TMA4130-2008-vår skjerm skjerm
TMA4125-2008-kont Mangler oppgavetekst skjerm
TMA4135-2008-kont skjerm skjerm
TMA4130-2008-høst skjerm skjerm
2009-11-23, tomhakon