Veke Avsnitt Tema
34 6.1 og 6.2Laplacetransformasjon
35 6.3-6.6 Laplacetransformasjon
36 6.4,6.7 og 11.1 Laplacetransformasjon, Fourierrekker
37 11.1-11.3Fourierrekker
38 11.4-11.6Fourierrekker
39 11.7 og 11.9 Fourierintegral, Fouriertransformasjon
40 12.1-12.4 Partielle differensiallikningar
41 12.5 og 12.6 Partielle differensiallikningar
42 19.1-19.2 Partielle differensiallikningar, numerikkintro, løysning ved iterasjonar
43 19.3 + notat, 19.5 Newtons metode for system, interpolasjon, integrasjon, derivasjon
44 20.1-20.3 Numerisk lineæralgebra
45 21.1, 21.3 Numeriske metodar for difflikninger
46 21.4, 21.6 Numeriske metodar for difflikningar
47 Repetisjon
2009-08-19, tomhakon