Eksamensinformasjon

  • Eksamensdato : 14.12.2009 klokken 09.00

Tillatte hjelpemidler

Dette faget har hjelpemiddelkode C. Tillatte hjelpemidler er bestemt enkel kalkulator (CITIZEN SR-270X eller HP30S) og Matematisk formelsamling (Rottmann). I tillegg vil det være en formelliste som følger med eksamensoppgaven. Denne listen følger med eksamensoppgavene. Den finnes også på engelsk og nynorsk.

Det er ikke tillatt med egne notater. Det betyr blant annet at du ikke får ha notater i formelsamlingen din. I formelsamlingen kan du:

  • Skrive navnet ditt
  • Lage eselører eller sette inn lapper (uten skrift)
  • Markere tekst ved understreking/overstreking
2009-12-02, tomhakon