Referansegruppe

Martin Tomren, MTENERG, martito (at) stud.ntnu.no
Tarald Gaup, MTGEOP, gaup (at) stud.ntnu.no
Tom Ivar Pedersen, MTPROD, tomivar (at) stud.ntnu.no

Dersom du har tilbakemeldinger til forelesningene eller øvingene kan du ta kontakt med faglærer selv, eller du kan snakke med noen i referansegruppen som kan videreformidle dette til faglærer.

2008-09-12, Siri-Malen Høynes