Veke Avsnitt (Kreyszig 9. utg., 8. utg. i parentes) Tema
34 6.1 og 6.2 (5.1-5.2) Laplacetransformasjon
35 6.3-6.6 (5.3-5.5) Laplacetransformasjon
36 6.4,6.7 og 11.1 (5.6-5.7, 10.1-10.2) Laplacetransformasjon, Fourierrekker
37 11.1-11.3 (10.2-10.4) Fourierrekker
38 11.4-11.6 (10.5-10.7) Fourierrekker
39 11.7 og 11.9 (10.8, 10.10) Fourierintegral, Fouriertransformasjon
40 12.1-12.4 (11.1-11.4) Partielle differensiallikningar
41 12.5 og 12.6 (11.5 og 11.6) Partielle differensiallikningar
42 19.1-19.2 (17.1-17.2) Partielle differensiallikningar, numerikkintro, løysning ved iterasjonar
43 19.3 + notat, 19.5 (17.3 + notat, 17.5) Newtons metode for system, interpolasjon, integrasjon, derivasjon
44 20.1-20.3 (18.1-18.3) Numerisk lineæralgebra
45 21.1, 21.3 (19.1, 19.3) Numeriske metodar for difflikninger
46 21.4, 21.6 (19.4, 19.6) Numeriske metodar for difflikningar
47 Repetisjon
2008-11-03, savstrom