Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4125 [2019-01-03]
hallvabo Våren 2019
tma4125 [2020-01-06] (nåværende versjon)
hallvabo 2020v
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[tma4125:2019v:​|Vårsemesteret ​2019]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​mortano|Morten Nome]]+  * [[tma4125:2020v:​|Vårsemesteret ​2020]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​andrmas|Andre Massing]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[tma4125:​2019v:​|Vårsemesteret 2019]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​mortano|Morten Nome]]
   * [[tma4125:​2018v:​|Vårsemesteret 2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​louispht|Louis-Philippe Thibault]] og [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​anne|Anne Kværnø]]   * [[tma4125:​2018v:​|Vårsemesteret 2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​louispht|Louis-Philippe Thibault]] og [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​anne|Anne Kværnø]]
   * [[tma4125:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​chcurry|Charles Curry]]   * [[tma4125:​2017v:​|Vårsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​chcurry|Charles Curry]]
2020-01-06, Hallvard Norheim Bø