Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
tma4125:2019v:start [2019-02-14]
mortano
tma4125:2019v:start [2019-07-12] (nåværende versjon)
alexansi [TMA4125 Matematikk 4N Våren 2019]
Linje 2: Linje 2:
  
 <WRAP tip left 85.9%> <WRAP tip left 85.9%>
 +
 ** Beskjeder ** \\ ** Beskjeder ** \\
-  * Studenten som kritiserte fortegnsskjendingen min i forelesning i dag hadde rettOppdatert versjon av bølgelikningen er ute. En annen student ønsket beskjed om oppdateringer i notatene. Her er den. (Skal prøve å huske det fra nå av.) +  * Forside og formelark for kontinuasjonseksamen:​ {{ :​tma4125:​2019v:​tma4135_s19_bm-2.pdf |}} 
-  * Mandagsforelesningen flyttes til [[http://bit.ly/2MPXuKO|S6]] ut semesteret. +  * Dagens ​[[https://www.math.ntnu.no/emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​eksamen-TMA4125-v19-BM.pdf|eksamen]] med [[https://www.math.ntnu.no/emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​eksamen-TMA4125-v19-BM-lf.pdf|løsningsforslag]]. Håper alle gjorde det bedre enn gjennomsnittet.  ​
-  * Vi fortsetter suksessen ​med å ha MTKJ i [[http://bit.ly/2D3PDpA|K5]] tirsdag 8-10+
 </​WRAP>​\\ </​WRAP>​\\
 ===== Pensum ===== ===== Pensum =====
Linje 12: Linje 12:
  
  
-Uke  ​^ Stikkord ​                        ​^ Forelesning ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^ Øvinger ​                                                                                                                                           +    ​^ Stikkord ​                                                                                                                                                                                                                                                                              ​^ Forelesning ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ​^ Øvinger ​                                                                                                                                            ​
-^ 2    | Ordinære differensiallikninger ​  ​| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​01-laplacetransform.pdf|Laplacetransform]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​tabell_laplace.pdf|Tabell over laplacetransformer]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving01.pdf|1]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving01_lf.pdf|LF]] ​ +^ 2   ​| Ordinære differensiallikninger ​                                                                                                                                                                                                                                                        ​| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​01-laplacetransform.pdf|1. Laplacetransform]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​tabell_laplace.pdf|Tabell over laplacetransformer]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving01.pdf|1]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving01_lf.pdf|LF]] ​  ​
-^ 3    | :::                              | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving02.pdf|2]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving02_lf.pdf|LF]] ​ +^ 3   ​| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ​| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving02.pdf|2]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving02_lf.pdf|LF]] ​  ​
-^ 4    | Partielle differensiallikninger ​ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​02-fourierrekker.pdf|Fourierrekker]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​03-fouriertransform.pdf|Fouriertransform]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​04-bolgelikningen.pdf|Bølgelikningen]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​05-varmelikningen.pdf| Varmelikningen]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​tabell_fourier.pdf|Tabell over fouriertransformer]] ​ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving03.pdf|3]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving03_lf.pdf|LF]] ​ +^ 4   ​| Partielle differensiallikninger ​                                                                                                                                                                                                                                                       | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​02-fourierrekker.pdf|2. Fourierrekker]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​03-fouriertransform.pdf|3. Fouriertransform]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​04-bolgelikningen.pdf|4. Bølgelikningen]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​05-varmelikningen.pdf| ​5. Varmelikningen]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​tabell_fourier.pdf|Tabell over fouriertransformer]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ​| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving03.pdf|3]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving03_lf.pdf|LF]] ​  ​
-^ 5    | :::                              | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving04.pdf|4]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving04_lf.pdf|LF]] ​ +^ 5   ​| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ​| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving04.pdf|4]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving04_lf.pdf|LF]] ​  ​
-^ 6    | :::                              | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving05.pdf|5]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving05_lf.pdf|LF]] ​                                                                           +^ 6   ​| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ​| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving05.pdf|5]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving05_lf.pdf|LF]] ​  ​
-^ 7    | :::                              | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving06.pdf|6]] ​                                                                            ​+^ 7   ​| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ​| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving06.pdf|6]] ​[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving06_lf.pdf|LF]] ​  
-^ 8    | :::                              | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving07.pdf|7]] ​                                                                            ​+^ 8   ​| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ​| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving07.pdf|7]] ​[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving07_lf.pdf|LF]] ​  
-^ 9    | Numerikk ​                        ​| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​NonLinearEquations.pdf|Numeriske likningsløsere]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/oving08.pdf|8]]                                                                             | +^ 9   ​| Numerikk ​                                                                                                                                                                                                                                                                              ​| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​06-likningslosere.pdf|6. Numeriske likningsløsere]] ​\\  ​[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/07-numerisk-derivasjon.pdf|7. Numerisk derivasjon]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​08-interpolasjon.pdf|8. Interpolasjon]] ​\\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/09-numerisk-integrasjon.pdf|9. Numerisk integrasjon]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​10-numerikk-for-ode.pdf|10. Metoder for ordinære differensiallikninger]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​11-numerikk-for-pde.pdf|11. Metoder for partielle differensiallikninger]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​tabell_gauss.pdf|Tabell over gausskvadraturregler]] ​ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving08.pdf|8]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving08_lf.pdf|LF]] ​  
-^ 10   | :::                              | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​07-interpolasjon.pdf|Interpolasjon]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ​| ​[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/oving09.pdf|9]] ​                                                                            | +10  ​| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ​| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving09.pdf|9]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving09_lf.pdf|LF]] ​  
-^ 11   | :::                              | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​08-numerisk-derivasjon.pdf|Numerisk derivasjon]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​09-numerisk-integrasjon.pdf|Numerisk integrasjon]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​tabell_gauss.pdf|Tabell over gausskvadraturregler]] ​                                                                                                                                                                                ​| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving10.pdf|10]]                                                                            +11  | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                    ​| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ​| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/oving10.pdf|10]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving10_lf.pdf|LF]]  | 
-12   | :::                              | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving11.pdf|11]]                                                                            +^ 12  | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ​| ​[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/oving11.pdf|11]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving11_lf.pdf|LF]]  | 
-13   | :::                              | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/10-numerikk-for-ode.pdf|Metoder for ordinære differensiallikninger]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/11-numerikk-for-pde.pdf|Metoder for partielle differensiallikninger]]                                                                                                                                                                                                                                                        | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving12.pdf|12]] ​                                                                           +^ 13  | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving12.pdf|12]] ​[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving12_lf.pdf|LF]]  ​
-^ 14   ​| :::                              | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving13.pdf|13]] ​                                                                           +^ 14  | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ​| [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving13.pdf|13]] ​[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving13_lf.pdf|LF]]  ​
-^ 15   ​| **Repetisjon** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ​|||+^ 15  | **Repetisjon:** \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​eksempeleksamen_1.pdf|Eksempeleksamen 1]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​eksempeleksamen_1_lf.pdf|LF]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​eksempeleksamen_2.pdf|Eksempeleksamen 2]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​eksempeleksamen_2_lf.pdf|LF]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ||| 
 + 
 +{{https://​docs.google.com/​document/​d/​1_vsr4Zfr5X5b89u8vMlR3rd8VdgNPZYB0ytoKfTqBKc/​edit|kjente feil i kompendiet}} 
 +===== Andre ting =====
  
 **Hvis programmeringskunnskapene dine er på null, finnes det krasjkurs her:**\\ **Hvis programmeringskunnskapene dine er på null, finnes det krasjkurs her:**\\
 [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​12-krasjkurs-matlab.pdf|Krasjkurs i Matlab]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​13-krasjkurs-python.pdf|Krasjkurs i Python]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​12-krasjkurs-matlab.pdf|Krasjkurs i Matlab]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​13-krasjkurs-python.pdf|Krasjkurs i Python]]
 +
 +**Matlab:​**\\
 +[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​eks_6_2.m|eks_6_2.m]] ​ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​eks_6_9.m|eks_6_9.m]] \\ 
 +[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​eks_10_1.m|eks_10_1.m]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​eks_10_2.m|eks_10_2.m]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​eks_10_3.m|eks_10_3.m]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​eks_10_4.m|eks_10_4.m]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​eks_10_5.m|eks_10_5.m]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​eks_10_21.m|eks_10_21.m]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​eks_10_24.m|eks_10_24.m]] \\
 +[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving_8_4.m|øving 8 oppg 4]] \\
 +[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​oving_11_trapes.m|litt øving 11]] \\
 +[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​oving_11_cc.m|mer øving 11]] \\
 +[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving_12_1.m|øving 12 oppg 1]] \\
 +[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving_12_2.m|øving 12 oppg 2]] \\
 +[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving_12_3.m|øving 12 oppg 3]] \\
 +[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving_12_1_anbefalt.m|øving 12 anbefalt oppg 1]] \\
 +[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving_12_2_anbefalt.m|øving 12 anbefalt oppg 2]] \\
 +[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving_13_2_anbefalt.m|øving 13 anbefalt oppg 2]] \\
 +[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving_13_3_anbefalt.m|øving 13 anbefalt oppg 3]] \\
 +[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​Matlab.zip|zip med alle mine matlabkoder]] ​
 +
 +**Python:​**\\
 +[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​eks_6_2.py|eks_6_2.py]] ​ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​eks_6_9.py|eks_6_9.py]] \\ 
 +[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​eks_10_1.py|eks_10_1.py]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​eks_10_2.py|eks_10_2.py]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​eks_10_3.py|eks_10_3.py]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​eks_10_4.py|eks_10_4.py]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​eks_10_5.py|eks_10_5.py]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​eks_10_21.py|eks_10_21.py]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​eks_10_24.py|eks_10_24.py]] \\
 +[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving_12_1_anbefalt.py|øving 12 anbefalt oppg 1]] \\
 +[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving_12_2_anbefalt.py|øving 12 anbefalt oppg 2]] \\
 +[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​Python.zip|zip med alle mine pythonkoder]] \\
 +[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​TMA4125 Python.zip|zip med alle Oskars pythonkoder]] \\
  
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
Linje 45: Linje 71:
  
  
-Disse bøkene er stort sett mulig å finne som pdf-filer på nettet. ​Pensum er ikke definert av disse bøkene, men det anbefales på generelt grunnlag å oppsøke alternative kilder.+Disse bøkene er stort sett mulig å finne som pdf-filer på nettet. ​Det anbefales på generelt grunnlag å oppsøke alternative kilder.
2019-02-14, Morten Andreas Nome