Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
tma4125:2019v:start [2019-02-14]
mortano
tma4125:2019v:start [2019-02-21] (nåværende versjon)
mortano [TMA4125 Matematikk 4N Våren 2019]
Linje 3: Linje 3:
 <WRAP tip left 85.9%> <WRAP tip left 85.9%>
 ** Beskjeder ** \\ ** Beskjeder ** \\
-  * Studenten som kritiserte fortegnsskjendingen min i forelesning i dag hadde rett. Oppdatert versjon av bølgelikningen er ute. En annen student ønsket beskjed ​om oppdateringer ​notatene. Her er den. (Skal prøve å huske det fra nå av.)+  * Notat om varmeledning oppdatert, og to feil konvolusjon rettet opp
   * Mandagsforelesningen flyttes til [[http://​bit.ly/​2MPXuKO|S6]] ut semesteret.   * Mandagsforelesningen flyttes til [[http://​bit.ly/​2MPXuKO|S6]] ut semesteret.
   * Vi fortsetter suksessen med å ha MTKJ i [[http://​bit.ly/​2D3PDpA|K5]] tirsdag 8-10.    * Vi fortsetter suksessen med å ha MTKJ i [[http://​bit.ly/​2D3PDpA|K5]] tirsdag 8-10. 
Linje 17: Linje 17:
 ^ 4    | Partielle differensiallikninger ​ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​02-fourierrekker.pdf|Fourierrekker]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​03-fouriertransform.pdf|Fouriertransform]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​04-bolgelikningen.pdf|Bølgelikningen]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​05-varmelikningen.pdf| Varmelikningen]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​tabell_fourier.pdf|Tabell over fouriertransformer]] ​ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving03.pdf|3]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving03_lf.pdf|LF]] ​ | ^ 4    | Partielle differensiallikninger ​ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​02-fourierrekker.pdf|Fourierrekker]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​03-fouriertransform.pdf|Fouriertransform]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​04-bolgelikningen.pdf|Bølgelikningen]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​05-varmelikningen.pdf| Varmelikningen]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​tabell_fourier.pdf|Tabell over fouriertransformer]] ​ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving03.pdf|3]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving03_lf.pdf|LF]] ​ |
 ^ 5    | :::                              | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving04.pdf|4]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving04_lf.pdf|LF]] ​ | ^ 5    | :::                              | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving04.pdf|4]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving04_lf.pdf|LF]] ​ |
-^ 6    | :::                              | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving05.pdf|5]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving05_lf.pdf|LF]] ​                                                                           +^ 6    | :::                              | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving05.pdf|5]] [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving05_lf.pdf|LF]] ​ 
-^ 7    | :::                              | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving06.pdf|6]] ​                                                                            ​|+^ 7    | :::                              | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving06.pdf|6]] ​[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving06_lf.pdf|LF]]  ​|
 ^ 8    | :::                              | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving07.pdf|7]] ​                                                                            | ^ 8    | :::                              | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving07.pdf|7]] ​                                                                            |
-^ 9    | Numerikk ​                        | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​NonLinearEquations.pdf|Numeriske likningsløsere]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving08.pdf|8]] ​                                                                            |+^ 9    | Numerikk ​                        | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​06-likningslosere.pdf|Numeriske likningsløsere]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving08.pdf|8]] ​                                                                            |
 ^ 10   | :::                              | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​07-interpolasjon.pdf|Interpolasjon]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving09.pdf|9]] ​                                                                            | ^ 10   | :::                              | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​07-interpolasjon.pdf|Interpolasjon]] ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving09.pdf|9]] ​                                                                            |
 ^ 11   | :::                              | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​08-numerisk-derivasjon.pdf|Numerisk derivasjon]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​09-numerisk-integrasjon.pdf|Numerisk integrasjon]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​tabell_gauss.pdf|Tabell over gausskvadraturregler]] ​                                                                                                                                                                                | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving10.pdf|10]] ​                                                                           | ^ 11   | :::                              | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​08-numerisk-derivasjon.pdf|Numerisk derivasjon]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​09-numerisk-integrasjon.pdf|Numerisk integrasjon]] \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​notater/​tabell_gauss.pdf|Tabell over gausskvadraturregler]] ​                                                                                                                                                                                | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4125/​2019v/​ovinger/​oving10.pdf|10]] ​                                                                           |
Linje 45: Linje 45:
  
  
-Disse bøkene er stort sett mulig å finne som pdf-filer på nettet. ​Pensum er ikke definert av disse bøkene, men det anbefales på generelt grunnlag å oppsøke alternative kilder.+Disse bøkene er stort sett mulig å finne som pdf-filer på nettet. ​Det anbefales på generelt grunnlag å oppsøke alternative kilder.
2019-02-14, Morten Andreas Nome