Referansegruppe

"Referansegruppen skal være et bindeledd mellom faglærer og student. Den skal gi innspill fra studentene som ellers ikke ville nådd frem til faglærer og slik bidra til at undervisningen utvikler seg i en positiv retning."*

Ta kontakt med medlemmene dersom du har noe du ønsker at de skal ta opp med faglærer.

Navn Linje Email
Anna Guan MTPETR akguan@stud.ntnu.no
Asbjørn Hognestad MTMT (4M) asbjohog@stud.ntnu.no
Karin F. Jusnes MTKJ karinfj@stud.ntnu.no
Carl-Ivar Klovning MTPETR carlivak@stud.ntnu.no
Magnus Nystad MTPETR magnueny@stud.ntnu.no

Referat fra 1. februar: møte1
Referat fra 22. februar og 15. april: møte2-3

* Sakset fra http://www.ntnu.no/hf/studier/kvass/referanse

2013-04-30, alexlun