Matlabkurs for Matematikk 4M

I uke 8, 9 og 10 skal 4M ha fire forelesninger om Matlab. Det blir et "kræsjkurs" med fokus på fouriertransformasjonen og signalbehandling. Hensikten med kurset er todelt:

  • Gi mer erfaring med Matlab
  • Styrke forståelsen av fouriertransformasjonen ved å studere noen praktiske anvendelser

Kurset vil være oppgavedrevet: forelesningene vil hovedsakelig bestå av oppgaveløsning. I tillegg vil det bli gjennomgått litt teori og gitt noen Matlab-demonstrasjoner.

Installasjon av Matlab

Du bør tar med bærbar PC med Matlab til forelesningene. Se IT-info for installasjon av Matlab. Vi kommer sannsynligvis til å benytte oss litt av "Image Processing Toolbox". Den er inkludert i NTNUs studentlisens og bør installeres før kursstart.

Forelesninger

Den 22.02 og 01.03: Auditorium F2
Den 28.02 og 07.03: Auditorium R10

Forelesning Foreløpig plan Oppgaver og notater
22.02 Grunnleggende Matlab.
Variabler, matriser, grafer, script, funksjoner
Oppgavesett 1
28.02 Fouriertransformasjonen (FFT) i Matlab
Signalbehandling
Oppgavesett 1
Oppgavesett 2
FFT script (secht)
01.03 FFT og Matlab
Signalbehandling: lyd
Oppgavesett 2
chamberlain.wav
scrambled2.wav
07.03 FFT og signalbehandling: lyd og bilder Oppgavesett 2
Oppgavesett 3
bilde.jpg
brain.mat
brain_noisy.mat

Ressurser

2013-03-07, alexlun