Kursinformasjon

Se emnebeskrivelser for Matematikk 4M og Matematikk 4N i emnekatalogen

Tid og sted for forelesningene følger TMA4125 Matematikk 4N.

Pensum

Lærebok: Advanced Engineering Mathematics av Erwin Kreyszig.

Pensumliste:

10. utgave

 • kap 6.1-6.7 (bare 4N)
 • kap 11.1-11.4, 11.7, 11.9 fram til DFT, s. 528, Fourierrekker på kompleks form
 • kap. 12.1-12.4,12.6-12.7
 • kap. 19.1-19.3 fram til s.812 (til Equal Spacing), 19.5
 • kap. 20.1-20.3
 • kap. 21.1, 21.3-21.4, 21.6

9. utgave

 • kap. 6.1-6.7 (bare 4N)
 • kap. 11.1-11.7, 11.9 fram til s. 524 (til DFT)
 • kap. 12.1-12.6
 • kap. 19.1-19.3 fram til s. 804 (til Equal Spacing), 19.5
 • kap. 20.1-20.3
 • kap. 21.1, 21.3-21.4, 21.6

Notater:

Alle øvinger og løsningsforslag er også pensum.

Eksamen

 • Tidspunkt: 23.05.2013. Klokken 09.00
 • Varighet: 4 timer
 • Tillatte hjelpemidler (hjelpemiddelkode C):
  • Enkel kalkulator (HP30S, Citizen SR-270X eller Citizen SR-270X College)
  • Rottmann: Matematisk formelsamling
  • Et formelark heftet ved oppgavesettet (formelark)
2013-04-24, alexlun