Fremdriftsplan

Planen er tentativ. Endringer vil bli gjort underveis.

Kapittelhenvisninger gjelder 10. utgave av Kreyszig (9. utgave i parentes dersom avvik)

I uke 8, 9 og 10 splittes Matematikk 4M og 4N. Matematikk 4N skal ha om Laplacetransformasjon (med Erik Lindgren som foreleser), mens Matematikk 4N har om Matlab. Info om matlabopplegget finner du her: Matlabkurs for Matematikk 4M

Uke Kapittel Tema Notater/Matlab-filer
3 11.1-11.2 Introduksjon. Periodiske funksjoner. Fourierrekker. Eulers formler. Konvergens. fourierrekker.m
4 11.2-11.4 (11.3-11.6) Periodiske utvidelser. Cosinus- og sinus-rekker. Fourierrekker på kompleks form. Anvendelse: “Forced oscillations”. Minste kvadraters feil. Parsevals identitet. Fourier-rekker på kompleks form
5 11.7, 11.9 Fourier-integraler. Fouriertransformasjonen Fakta om fouriertransformasjonen
6 11.9, 12.1-12.3 Fouriertransformasjonen. Partielle differensialligninger. Bølgeligningen. Separasjon av variable
7 12.4, 12.6 (12.4-12.5) D'Alemberts løsning. Varmeledningsligningen. Laplace-ligningen.
8 12.7 (12.6)
4N: 6.1-6.2
Løsning av varmeledningsligningen vha. fouriertransformasjonen.
For 4N: Laplacetransformasjon
For 4M: Matlab
9 For 4N: 6.2-6.5 For 4N: Laplacetransformasjon
For 4M: Matlab
10 For 4N: 6.6-6.7
Alle: 19.1-19.2
For 4N: Laplacetransformasjon
For 4M: Matlab
Alle: Fikspunktiterasjon. Newtons metode
11 19.2-19.3, notat Newtons metode. Sekantmetoden. Interpolasjon. Newtons metode for system av ligninger
12 19.3, 19.5 Interpolasjon. Numerisk derivasjon og integrasjon.
13 Påskeferie
14 20.1-20.3 Numerisk løsning av lineære ligninger
15 21.1-21.3 Numerisk løsning av ordinære differensialligninger
16 21.4 Numerisk løsning av partielle differensialligninger
17 21.6 Numerisk løsning av partielle differensialligninger. Repetisjon.
18 4N: 6.6-6.7 Laplacetransformasjonen. Repetisjon (for alle).
2013-04-11, alexlun