TMA4123/TMA4125 Matematikk 4M/4N vår 2012

Kursbeskrivelse for hhv. Matematikk 4M og Matematikk 4N finnes i studiehåndboka

Tid og sted for forelesningene følger TMA4125 Matematikk 4N.

Løsningsforslag til kontinuasjonseksamen

Her finner dere løsningsforslaget til kontinuasjonseksamen. Løsningsforslaget gjelder begge fag, så vær oppmerksom på at nummereringen av oppgavene kan avvike fra de uttelte eksamensoppgavene.

Repetisjonskurs før kontinuasjonseksamen

For mer informasjon, se her.

Veiledning før eksamen

Sted: 1348, SBII. Det kan bli endringer i denne planen.

Ikke still faglige spørsmål på epost! Kom oppom i et av tidspunktene under i stedet.

  • 14.mai: 14:30-16:00
  • 15.mai: 14:00-16:00
  • 16.mai: 14:00-16:00
  • 17.mai: Ingen
  • 18:mai: 11:30-12:30, 15:00-17:00 (hvis heisen er låst, ring meg på 73593542, så skal jeg slippe dere inn).

Meldinger

21.05 Og her er eksamen med løsningsforslag for våren 2012.
10.05 Eksamensoppgavene for høsten 2011 er omsider lagt ut.
04.05 Til dere som har fått epost om manglende øvinger: Hvis du har vært oppe i Matematikk 4* før, har godkjente øvinger fra tidligere, men dette tydligvis ikke er registrert, så ta kontakt med instituttkontoret i 7.etg, SBII. Det er de som kan ordne med slikt.
25.04 Tusen takk for et hyggelig semester, og lykke til med eksamenslesinga. Har dere spørsmål, er dere velkommen oppom kontoret mitt (1348, SBII), avtal gjerne en tid på forhånd. Siste uka før eksamen settes det opp faste treffetider, de vil bli gjort kjent her.
19.04 Pensumlista er lagt ut.
27.02 Formelarket som legges ved eksamen (med forbehold om mindre endringer).
15.02 Til dere som har godkjent øvingsopplegg fra Matematikk 4N/M/D fra tidligere. Meld fra på instituttkontoret, 7.etg. SBII, og dere får det godkjent i vår også.
Men ikke lur deg selv: Skal du forbedre resultatene fra sist kreves det arbeid. Å gjøre øvinger uten bruk av løsningsforslag, og etter å ha lest fagstoffet, er god trening og gir en rimelig god pekepinn på hva du behersker i faget og hva som krever litt ekstra innsats. Å gjøre øvinger (eller gamle eksamensoppgaver) med hyppige sideblikk til løsningsforslaget og uten å lese pensum er mye raskere. Det kan gi en riktig behagelig, men illusorisk følelse av å forstå. Du får ingen indikasjon på om du faktisk kan gjøre tilsvarende oppgaver riktig på eksamen. Noen av dere har vel erfart det.
07.02 I forelesningene 15/2, 21/2, 22/2 og 28/2 splittes Matematikk 4N og 4M.
4N har Laplace med Tesfa Yigrem Mengestie (på engelsk) i R7.
4M har Matlab med Anne Kværnø i R3 (tirsdag) og B1 (onsdag). Ta med laptop med Matlab om dere har.
13.01 Første øving er lagt ut, veiledningen starter neste uke (uke 3).
04.01 Første forelesning er 10.01 kl. 12.15-14.00 i R7.
2012-08-07, Anne Kværnø