Øvinger

Generell informasjon

Det vil gis 12 øvinger i faget, og 8 av disse må være godkjent for å få tilgang til eksamen. Du har selv ansvar for å følge med på godkjenninger. Dette kan også gjøres online: TMA4123 og TMA4125.

Godkjenninger fra tidligere år

Godkjent øvingsopplegg fra tidligere skal automatisk gi adgang til eksamen. Dersom du vil ha bekreftelse på at alt er i orden, må du ta kontakt med Studentservice.

Innlevering

Øvingene leveres førstkommende tirsdag1) etter veiledningstime i tredje etasje i Lavblokk nord.

Øvinger

Øvingsoppgavene er fjernet.

Gruppeinndeling

TMA4123 (4M)

Gruppe Tid Linje Studenter Rom Studass
1 Onsdag 14:15 – 16:00 Alle A–L R20 Mathias Linde Røsvik
2 Fredag 12:15 – 14:00 Alle M–Å R20 Eirik Ingebrigtsen

(Aa sorterer med A).

TMA4125 (4N)

Studenter som ikke tilhører de timeplanfestede linjene bes fortrinnsvis om å gå på MTPETR sine øvingstimer, da disse skal ha færre studenter per studass.

Gruppe Tid Linje Studenter Rom Studass
1 Mandag 12:15 – 14:00 MTPETR A–H S21 Fredrik Arbo Høeg
2 MTPETR J–R S22 Audun Reigstad
3 MTPETR S–Å R51 Marie Ameln
4 MTTEKGEO Alle B2 Odin Kirkeby
5 Onsdag 12:15 – 14:00 MTKJ A–Hi R20 Eirik Norrud Pollen
6 MTKJ Hj–P R50 Bjørn Håkon Frodal
7 MTKJ Q–Å R51 Lingya Wang

(Aa sorterer med A).

1)
Merk: Ny frist fra og med øving 2.
2016-01-04, susannes