Gamle eksamensoppgaver

Gamle eksamenssett finner du under.

HUSK at oppgaver husk som involverer bruk av Matlab eh Ikke i pensum dette Året.

2014-12-02, Eduardo Ortega Esparza