Fremdriftsplan (tentativ)

Uke Kap. (9:e) Kap. (10:e) Emne
34 11.1 11.1 Fourierrekker, konvergens
35 11.2-11.3,11.6 11.2-11.4 Like og odde funksjoner, Approksimasjon med trigonometriske polynom, Parseval, Half-range expansions
36 11.4-11.5,12.1-12.5 12.1-12.6 + Notat (Lenker o.a.) Fourierrekker på kompleks form, Løsning av DE/PDE med Fourierrekker
37 12.1-12.5 12.1-12.6 Løsning av PDE med Fourierrekker, D'Alamberts løsning
38 11.9 t.o.m. s.523, 12.6 11.9 t.o.m. s.528,12.7 Fouriertransform, løsning av PDE med Fouriertransform
39 19,1,19.2 19,1,19.2 Løsning med iterasjon, Fikspunktsiterasjon, Newton Raphson, Sekantmetoden
40 19.3-4 19.3-4 Interpolasjon, splines
41 19.5, 20.1-20.2 19.5, 20.1-20.2 Numerisk integrasjon, Numerisk lineær algebra, Gauss elim., LU-faktorisering etc
42 20.3-4 20.3-4 Iterative metoder for lineære systemer og kondisjonstall
43 21.1, 21.3+notat 21.1, 21.3+notat Newton for system, Numerikk for ODE og system av ODE
44 21.4 21.4 Numerikk for ODE og system av ODE, Numerikk for elliptiske PDE
45 21.4, 21.6 21.4, 21.6 Numerikk for elliptiske PDE, Numerikk for paraboliske PDE
46 Repetisjon: Fourierrekker, Fouriertransformasjon og løsing av PDE
47 Repetisjon
2013-09-17, Dag Wessel-Berg