Pensum

Denne pensumlisten er tentativ, og kan endre seg underveis.

Fra 10. utgave

 • kap. 11.1-11.4
 • kap. 11.9, til og med side 528 (fram til "Discrete Fourier.. and FFT")
 • kap. 12.1-12.7
 • kap. 19.1-19.2
 • kap. 19.3, til side 809 (fram til "Newton's Divided ..")
 • kap. 19.4-19.5
 • kap. 20.1
 • kap. 20.2, til og med side 852 (fram til "Cholesky'")
 • kap. 20.3-20.4
 • kap. 21.1, til og med side 903 (fram til "Error and step…") og side 906-907
 • kap. 21.3, til og med side 916 (fram til "Runge-Kutta-Nyström") og 917-918
 • kap. 21.4, til og med side 925 (fram til "ADI method")
 • kap. 21.6
 • Notat om Fourier-rekker på kompleks form
 • Notat om Newtons metode for system, se Lenker o.a.

Fra 9. utgave

 • kap. 11.1-11.6
 • kap. 11.9, til og med side 523 (fram til "Discrete Fourier..")
 • kap. 12.1-12.6
 • kap. 19.1-19.2
 • kap. 19.3, til side 801 (fram til "Newtons Divided ..")
 • kap. 19.4-19.5
 • kap. 20.1
 • kap. 20.2, til side 842 (fram til "Cholesky's ..")
 • kap. 20.3-20.4
 • kap. 21.1, til side 893 (fram til "Error and step..")
 • kap. 21.1, fra og med side 896 og ut kap. 21.1
 • kap. 21.3, til og med side 905 (fram til "Runge-Kutta-Nystrøm..") og side 907-908 (Heun for system)
 • kap. 21.4, til side 914 (fram til "ADI Method")
 • kap. 21.6
 • Notat om Fourier-rekker på kompleks
 • Notat om Newtons metode for system, form se Lenker o.a.

Dessuten

2013-10-29, Dag Wessel-Berg