Gruppeinndeling

TMA 4122 MATEMATIKK 4M

MTBYGG: Gruppe 1-6
MTING: Gruppe 7-8
MTIØT: Gruppe 9-10

Hva gjør jeg dersom jeg ikke står på noen av listene?

Dersom du ikke finner navnet ditt på noen listene, er det bare å møte opp på en vilkårlig gruppe tilhørende ditt studieprogram for så å gi beskjed til studentassistenten om at du er ny på gruppen. Brukernavnet til studentassistenene står nedenfor. For å sende epost til dem sender du til brukernavn@stud.ntnu.no. Merk eposten med TMA4122.

MTBYGG: Tirsdag 10:15 - 12:00

 • Gruppe 1: Rom R20, øvingslærer: Joakim Johnsen (brukernavn: joakij)
 • Gruppe 2: Rom R50, øvingslærer: Sverre Lindseth (brukernavn: sverrel)
 • Gruppe 3: Rom S22, øvingslærer: Cecilie Schmidt Overøye (brukernavn: overoye)
 • Gruppe 4: Rom R51, øvingslærer: Hanne Granbu Lien (brukernavn: hannegra)
 • Gruppe 5: Rom S23, øvingslærer: Vidar Aunan (brukernavn: vidardan)
 • Gruppe 6: Rom R40, øvingslærer: Vegard Aune(brukernavn: vegaraun)

MTING: Tirsdag 15:15 - 17:00

 • Gruppe 7: Rom KJL22, øvingslærer: Mads Holstad (brukernavn: holstad)
 • Gruppe 8: Rom KJL23, øvingslærer: Fredrik Lang (brukernavn: lang)

MTIØT: Onsdag 12:15 - 14:00

 • Gruppe 9: Rom GK1 , øvingslærer: Martin Holst (brukernavn: marthols)
 • Gruppe 10: Rom EL23 , øvingslærer: Øyvind Hagen (brukernavn: oyvihag)TMA 4130 MATEMATIKK 4N

MTENERG: Gruppe 1-5
MTIØT: Gruppe 6-7
MTMART: Gruppe 8-10
MTNANO: Gruppe 11
MTPROD: Gruppe 12-16

Hva gjør jeg dersom jeg ikke står på noen av listene?

Dersom du ikke finner navnet ditt på noen listene, er det bare å møte opp på en vilkårlig gruppe tilhørende ditt studieprogram for så å gi beskjed til studentassistenten om at du er ny på gruppen. Brukernavnet til studentassistenene står nedenfor. For å sende epost til dem sender du til brukernavn@stud.ntnu.no. Merk eposten med TMA4130.

MTENERG: Onsdag 10:15 - 12:00

 • Gruppe 1: Rom Elrom-B113, øvingslærer: Frithjof Knudtzen (brukernavn: knudtzen)
 • Gruppe 2: Rom Elrom-G012, øvingslærer: Knut Jøssang (brukernavn: knutjos)
 • Gruppe 3: Rom Elrom-A168, øvingslærer: Guro Gravdehaug (brukernavn: gravdeha)
 • Gruppe 4: Rom Elrom-G022, øvingslærer: Rikke Vollan Karlsen (brukernavn: rikkevol)

MTENERG: Torsdag 12:15 - 14:00

 • Gruppe 5: Rom Elrom-G026, øvingslærer: Håkon Heir (brukernavn: hakonhei)

MTIØT: Onsdag 15:15 - 17:00

 • Gruppe 6: Rom S21, øvingslærer: Camilla Espedal (brukernavn: camilles)
 • Gruppe 7: Rom S22, øvingslærer: Sigurd Vildåsen (brukernavn: vildasen)

MTMART: Onsdag 15:15 - 17:00

 • Gruppe 8: Rom B21 , øvingslærer: Susann L. Skjærvø (brukernavn: susannsk)
 • Gruppe 9: Rom Kjl23 , øvingslærer: Jonathan Økland Torstensen (brukernavn: jonatht)
 • Gruppe 10: Rom Kjl21 , øvingslærer: Maximillian Erlbeck (brukernavn: erlbeck)

MTNANO: Torsdag 10:15 - 12:00

 • Gruppe 11: Rom B21 , øvingslærer: Øyvind H. Bauer (brukernavn: oyvhan)

MTPROD: Mandag 10:15 - 12:00 (Uke 37: Torsdag 14.15-16.00 i K24)

 • Gruppe 13: Rom GK1, øvingslærer: Kishia S. Søvik (brukernavn: sovik)

MTPROD: Torsdag 14:15 - 16:00

 • Gruppe 12: Rom S24, øvingslærer: Anne Mette Nodeland (brukernavn: annemen)
 • Gruppe 14: Rom VA2, øvingslærer: Henrik Kirkeby (brukernavn: henriki)
 • Gruppe 15: Rom S23, Øvingslærer: Ole Daniel Nitter (brukernavn: oledanie)
 • Gruppe 16: Rom K27, øvingslærer: Olav Øyvind Førde (brukernavn: olavoyvi)
2010-09-20, martinwo