TMA4121 Matematikk 4 for MTELSYS våren 2023

Nytt nytt: Oppgave 8 var kanskje litt umenneskelig. Jeg har splitta den i to.

Du skal få slippe å huske detaljene i notatet om invers laplace. Det er rett og slett for hårete.

Helene og Anders arresterte meg litt på oppgave 2 og 8, så jeg har oppdatert oppgaveteksten litt.

Fikk et spørsmål om rotasjonsinvarians for harmoniske funksjoner på eksamen. Det holder å vise dette i 2D.

Mange syntes det var litt i overkant å løse både varme- og bølgelikningen på hele R på syv min. Jeg kan være enig idet, så jeg har tatt ut bølgelikningen.

Mori var forvirret rundt dette med tidsbruk på eksamen, så jeg har oppdatert introteksten litt. Ti min per oppgave, syv til å gjøre den og tre min til spm.

ligger en fil som utleder invers laplace i tabellen

eksamenspåmelding

Seb: spilleliste med eksamensoppgaver laget i fjor til matte 4 (NB: IKKE offisielt undervisningsmaterial! Ble laget av meg som student, IKKE som studass).

Tror eksamensoppgavene er omtrent ferdig nå. Påmeldingsskjema kommer torsdag 20. apr kl 1200. Ta gjerne spørreundersøkelsen.

Gammelt nytt:

Forelesning uke 15:

Johanna er syk og jeg er ikke i bartebyen, så onsdag etter påske blir det forelesning på zoom. I siste forelesning blir det eksamenstrening, jeg trenger seks frivillige til å gjøre eksamensoppgaver på tavlen. Send meg en epost.

Eksamen blir 22.-26. mai i EL4.

Det har vært litt knot med nytt system for forelesningsopptak, men nå skal det være mulig for alle feideinnloggede å finne TMA4106 på ntnu.cloud.panopto.

semi-ukentlige mini-LF finnes her

Her er eksamensoppgaver.

https://www.youtube.com/watch?v=2WPA1L9uJqo

PENSUM

F: Feynman lectures
GE: Griffiths: Introduction to Electrodynamics
GQ: Griffiths: Introduction to Quantum Mechanics
K: Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, 10. utgave
TW: Tveito/Winther

UKE STOFF LITTERATUR
2 43 - MAXWELLS LIKNINGER F: II-18
3 44 - SCHRÖDINGERS LIKNING GQ: 1
4 45 - VARMELIKNINGEN K: 12
5 46 - LAPLACES LIKNING
6 47 - BØLGELIKNINGEN
7
8 48 - NUMERISK LØSNING K: 21
9
10
11 49 - KOMPLEKSE FUNKSJONER K: 13-16
Sebs anbefaling
12
13
14 PÅSK
15 50 - POLART LAVTRYKK Invers Laplace
16 EKSAMENSTRENING
17 INGEN UNDERVISNING ELLER ØVINGSTIME

Faglærere

Kursansvarlig er Morten. Stipdendiat er Johanna. Studasser er Zen og Zeb.

2023-05-21, Morten Andreas Nome