TMA4120 Høst 2020 Øvinger

Undervisningsassistent

Øvingsopplegget er organisert av Martin Ludvigsen.
Send han mail angående oppmelding i øvingssystemet eller andre spørsmål. Spørsmål angående innlevering av øvinger tas med studasser.

Øvingssystemet

Alle øvinger skal leveres i øvingssystemet. Her kan du se hvilken rettegruppe du tilhører. Alle rettegrupper har en studass. Studassen i din gruppe retter din øving. Alle spørsmål angående evaluering av din øving skal sendes til din studass. Nødvendige e-poster finner du i øvingssystemet.

Hvis du ikke er registrert i øvingssystemet og det er mer enn et par dager siden du meldte deg opp i kurset, må du kontakte Martin Ludvigsen med ditt NTNU-brukernavn.

OBS! Selv om et emne vises i denne listen betyr ikke dette at du er oppmeldt i emnet. Sjekk oppmeldingsstatus på studentweb.

Obligatoriske aktiviteter

Du må ha minst 8 (av 12) godkjente øvinger for å få godkjent øvingsopplegg og gå opp til eksamen. Du trenger ikke gjøre hele øvingene eller ha alt riktig for å få godkjent, men det anbefales å jobbe godt med øvingene da dette er enkleste måten å gjøre det bra på eksamen. Om du har godkjent øvingsopplegg fra tidligere år, får du automatisk gå opp: sjekk at arbeider er registrert som godkjent i Studentweb.
Se hvor mange godkjente øvinger du har. Løsningsforslag blir lagt ut etter innleveringsfristen.

Øvingsoppgaver

Det blir ukentlige øvinger i faget som skal leveres inn. OBS! NY FRIST for innlevering er kl. 23:59 hver søndag (tidligere fredag). Løsningsforslag kommer til å bli publisert etter fristen er gått ut. Øvingsoppgavene er hentet fra læreboken i kurset: Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, 10. utgave, 2010, International Student Version, ISBN: 9780470646137. Den kan kjøpes på Akademika. Det finnes noen andre versjoner av denne boka hvor innholdet er likt, men oppgavene er forskjellige. Bilder av oppgavene blir lagt ut, og det er disse oppgavene som skal gjøres, ikke oppgavene i andre versjoner av boka.

Øvingene leveres på øvsys.

OBS! OBS! Om du ønsker grundig retting av oppgavene ber vi deg kommentere enten i øvingen eller i kommentarfeltet på øvsys hvilke oppgaver du vil ha grundig retting på. Dette er for at du skal få bedre tilbakemelding og for å belaste studassene mindre. Det er da lov å si at du vil ha grundig retting av hele øvingen, men helst bare nevn de oppgavene du er usikker på.

Øving Veiledning Frist Oppgaver Sider fra boka Løsningsforslag Kommentarer
1 Uke 35 fredag 28.08, kl 23:59 6.1: 16, 31, 36
6.2: 9, 13, 21, 29
6.3: 13, 22
6.1, 6.2, 6.3 LF1
2 Uke 36 fredag 04.09, kl 23:59 6.4: 3, 11, 14d
6.5: 7, 9, 13
6.6: 6, 17
6.7: 4
6.4-6.7 LF2 Oppgave 6.6.6: Finn Laplace-transformasjonen til \(f(t) = t^2 \text{sin}(3t)\)
3 Uke 37 fredag 11.09, kl 23:59 11.1: 17, 21
11.2: 8, 14, 19, 25a, 25b
11.3: 15
11.1-11.3 LF3 Oppgave 11.3.5: Finn løsningen til \(y'' + cy' + y = r(t)\) når \(r(t) = t(\pi^2 - t^2), \quad -\pi < t < \pi, \quad r(t) = r(t + 2\pi) \)
4 Uke 38 fredag 18.09, kl 23:59 Exercise 1 og 2 i vedlagt problemark om kompleks analyse
11.3.16
11.4:5, 13
Chapter 11 Review problems: 19
I edition 9 av boka (se vedlagt) 11:4.9,10
Problemark, 11.3-11.4_10. utgave, 11.4_9.utgave LF4 I oppgave 11.4.5: Kun \(N = 5\)
5 Uke 39 fredag 25.09, kl 23:59 Exercise 3 I vedlagt problemark om kompleks analyse.
11.7:18
11.9:6,8,11,14
12.1:14a, 15
Problemark , 11.9, 12.1-12.2
6 Uke 40 fredag 02.10, kl 23:59 Exrcise 4 I vedlagt problemark om kompleks analyse.
12.3:7,6,9
12.6:9,14,21
Problem 3 fra høsteksamen 2014
Problemark , 12.3-12.6
7 Uke 41 fredag 09.10, kl 23:59
8 Uke 42 fredag 16.10, kl 23:59
9 Uke 43 fredag 23.10, kl 23:59
10 Uke 44 fredag 30.10, kl 23:59
11 Uke 45 fredag 06.11, kl 23:59
12 Uke 46 fredag 13.11, kl 23:59
13 Uke 47 fredag 20.11, kl 23:59
2020-09-21, Martin Ludvigsen