TMA4120 Høst 2020 Øvinger

Undervisningsassistent

Øvingsopplegget er organisert av Martin Ludvigsen.
Send han mail angående oppmelding i øvingssystemet eller andre spørsmål. Spørsmål angående innlevering av øvinger tas med studasser.

Øvingssystemet

Alle øvinger skal leveres i øvingssystemet. Her kan du se hvilken rettegruppe du tilhører. Alle rettegrupper har en studass. Studassen i din gruppe retter din øving. Alle spørsmål angående evaluering av din øving skal sendes til din studass. Nødvendige e-poster finner du i øvingssystemet.

Hvis du ikke er registrert i øvingssystemet og det er mer enn et par dager siden du meldte deg opp i kurset, må du kontakte Martin Ludvigsen med ditt NTNU-brukernavn.

OBS! Selv om et emne vises i denne listen betyr ikke dette at du er oppmeldt i emnet. Sjekk oppmeldingsstatus på studentweb.

Obligatoriske aktiviteter

Du må ha minst 8 (av 12) godkjente øvinger for å få godkjent øvingsopplegg og gå opp til eksamen. Du trenger ikke gjøre hele øvingene eller ha alt riktig for å få godkjent, men det anbefales å jobbe godt med øvingene da dette er enkleste måten å gjøre det bra på eksamen. Om du har godkjent øvingsopplegg fra tidligere år, får du automatisk gå opp: sjekk at arbeider er registrert som godkjent i Studentweb.
Se hvor mange godkjente øvinger du har. Løsningsforslag blir lagt ut etter innleveringsfristen.

OM DU MÅ GJENNOMFØRE ØVING 13 FOR Å HA NOK ØVINGER TIL Å FÅ GODKJENT EKSAMEN MÅ DENNE LEVERES INNEN FREDAG

Øvingsoppgaver

Det blir ukentlige øvinger i faget som skal leveres inn. OBS! NY FRIST for innlevering er kl. 23:59 hver søndag (tidligere fredag). Løsningsforslag kommer til å bli publisert etter fristen er gått ut. Øvingsoppgavene er hentet fra læreboken i kurset: Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, 10. utgave, 2010, International Student Version, ISBN: 9780470646137. Den kan kjøpes på Akademika. Det finnes noen andre versjoner av denne boka hvor innholdet er likt, men oppgavene er forskjellige. Bilder av oppgavene blir lagt ut, og det er disse oppgavene som skal gjøres, ikke oppgavene i andre versjoner av boka.

Øvingene leveres på øvsys.

OBS! OBS! Om du ønsker grundig retting av oppgavene ber vi deg kommentere enten i øvingen eller i kommentarfeltet på øvsys hvilke oppgaver du vil ha grundig retting på. Dette er for at du skal få bedre tilbakemelding og for å belaste studassene mindre. Det er da lov å si at du vil ha grundig retting av hele øvingen, men helst bare nevn de oppgavene du er usikker på.

Øving Veiledning Frist Oppgaver Sider fra boka Løsningsforslag Kommentarer
1 Uke 35 fredag 28.08, kl 23:59 6.1: 16, 31, 36
6.2: 9, 13, 21, 29
6.3: 13, 22
6.1, 6.2, 6.3
2 Uke 36 fredag 04.09, kl 23:59 6.4: 3, 11, 14d
6.5: 7, 9, 13
6.6: 6, 17
6.7: 4
6.4-6.7 Oppgave 6.6.6: Finn Laplace-transformasjonen til \(f(t) = t^2 \text{sin}(3t)\)
3 Uke 37 fredag 11.09, kl 23:59 11.1: 17, 21
11.2: 8, 14, 19, 25a, 25b
11.3: 15
11.1-11.3 Oppgave 11.3.5: Finn løsningen til \(y'' + cy' + y = r(t)\) når \(r(t) = t(\pi^2 - t^2), \quad -\pi < t < \pi, \quad r(t) = r(t + 2\pi) \)
4 Uke 38 fredag 18.09, kl 23:59 Exercise 1 og 2 i vedlagt problemark om kompleks analyse
11.3.16
11.4:5, 13
Chapter 11 Review problems: 19
I edition 9 av boka (se vedlagt) 11:4.9,10
Problemark, 11.3-11.4_10. utgave, 11.4_9.utgave I oppgave 11.4.5: Kun \(N = 5\)
5 Uke 39 søndag 27.09, kl 23:59 Exercise 3 I vedlagt problemark om kompleks analyse.
11.7:18
11.9:6,8,11,14
12.1:14a, 15
Problemark , 11.9, 12.1-12.2
6 Uke 40 søndag 04.10, kl 23:59 Exercise 4 I vedlagt problemark om kompleks analyse.
12.3:7,6,9
12.6:9,14,21
Problem 3 fra høsteksamen 2014
Problemark , 12.3-12.6
7 Uke 41 søndag 11.10, kl 23:59 Exercise 5 I vedlagt problemark om kompleks analyse.
12.7:4,6
12.Review:17
13.2:22,27
13.3:24f
Problemark , 12.7-12.R 13.3 Oppgave: Finn konvolusjonen \((f*f)(x)\) når \(f(x) = e^{-x^2/2}\). Hint: Bruk konvolusjonsegenskapene til Fourier-transformasjonen.
8 Uke 42 søndag 18.10, kl 23:59 13.2:21
13.4:5,11
13.5:17,18a, 22
13.6:17
13.3-13.7
9 Uke 43 søndag 25.10, kl 23:59 14.1:25
14.2:4,6,11,14,24
14.R:22
14.1-14.2 Exercise 14.2:4: Change the radii of the annulus to \(0.99<|z|<3.01\).
10 Uke 44 søndag 01.11, kl 23:59 14.3:11,14
14.4:9
15.1:19,24
15.2:8,17
14.3-15.2 Oppgaver 10
11 Uke 45 søndag 07.11, kl 23:59 15.3:4,8,17
15.4:5,8,24
15.5:10
15.R:26
Oppgaver 11
12 Uke 46 søndag 15.11, kl 23:59 Se vedlagt. Oppgaver 12
13 Uke 47 Fredag 20.11, kl 23:59 Se vedlagt. Oppgaver 13 Merk! Øving 13 skal kun leveres om du har (eller ligger an til å ha) nøyaktig 7 godkjente øvinger av de 12 første. Det blir ikke øvingstimer til denne øvingen.
2021-08-18, Espen Robstad Jakobsen