TMA4120 Matematikk 4K høsten 2020

Studiehåndboken

Her er en lenke til emnebeskrivelsen i studiehåndboken.

Lærebok

Pensum

Eksamen

2020-11-24, stefadec