Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
tma4120:2019h:ovinger [2019-08-16]
didrikfo [Øvingsoppgaver]
tma4120:2019h:ovinger [2019-12-02] (nåværende versjon)
didrikfo [Tabell]
Linje 3: Linje 3:
 Øvingsopplegget starter uke 35 (27.8-31.8). Øvingsopplegget starter uke 35 (27.8-31.8).
  
 +**NB:** Innleveringsfristen har blitt endret. Den er nå kl. 23:59 hver fredag for alle grupper.
 ==== Undervisningsassistent ==== ==== Undervisningsassistent ====
  
Linje 19: Linje 20:
  
  
-Du må ha minst 8 (av 13) godkjente øvinger for å få godkjent øvingsopplegg og gå opp til eksamen. Om du har godkjent øvingsopplegg fra tidligere år, får du automatisk gå opp.\\+Du må ha minst 8 (av 12) godkjente øvinger for å få godkjent øvingsopplegg og gå opp til eksamen. Om du har godkjent øvingsopplegg fra tidligere år, får du automatisk gå opp.\\
 [[https://​ovsys.math.ntnu.no/​|Se hvor mange godkjente øvinger du har.]] [[https://​ovsys.math.ntnu.no/​|Se hvor mange godkjente øvinger du har.]]
 ==== Øvingsoppgaver ==== ==== Øvingsoppgaver ====
Linje 25: Linje 26:
  
  
-Det blir ukentlige øvinger i faget som skal leveres inn. Fristen ​avhenger av hvilken [[https://​ovsys.math.ntnu.no|gruppe du er i]]. Løsningsforslag kommer til å bli publisert etter fristen er gått ut.+Det blir ukentlige øvinger i faget som skal leveres inn. Fristen er kl. 23:59 hver fredag. Løsningsforslag kommer til å bli publisert etter fristen er gått ut. Øvingsoppgavene er hentet fra læreboken i kurset: Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics,​ 10. utgave, 2010, International Student Version.
  
  
  
-^ Øving ​ ^ Veiledning ​ ^ Frist  ^ Oppgaver ​ ^ Løsningsforslag ​ ^ Kommentarer ​ +^ Øving ​ ^ Veiledning ​ ^ Frist                   ​^ Oppgaver ​                                                                                                     ^ Sider fra boka                                                                                                                  ​^ Løsningsforslag ​                           ^ Kommentarer ​                                                                                                                                                                                                                                          ​
-| 1      |             ​                 ​                              +| 1      | Uke 35      ​fredag 30.08, kl 23:​59  ​**6.1**: 26, 33, 40\\ **6.2**: 4, 5, 12, 18\\ **6.3**: 21, 24                                                 {{ :​tma4120:​2017h:​6_1.pdf ​|6.1}}, {{ :​tma4120:​2017h:​6_2.pdf |6.2}}, {{ :​tma4120:​2017h:​6_3.pdf |6.3}} ​                           | {{ :​tma4120:​2019h:​lf_1.pdf |Løsning 1}}    | **6.3.21** Initialdataene skal være: y(0)=8/3, y'​(0)=1. I punkt 17 i tabellen på side 249 skal det være sin istedenfor sinh.                                                                                                                          ​
-| 2      |             ​                 ​                              +| 2      | Uke 36      ​fredag 06.09, kl 23:​59  ​**6.4**: 3,5,14d \\ **6.5**: 7, 10, 21 \\ **6.6**: 4 \\ **6.Review**:​ 41                                      ​{{ :​tma4120:​2017h:​oppg2.pdf ​|Øvingsoppgaver 2}}, oppgave 6.6.4: finn laplacetransformasjonen til \\ f(t)=te<​sup>​-t</​sup>​cos(t) ​ | {{ :​tma4120:​2019h:​lf_2.pdf |Løsning 2}}    |                                                                                                                                                                                                                                                       
-| 3      |             ​                 ​                              +| 3      | Uke 37      ​fredag 13.09, kl 23:​59  ​**11.1**: 17, 19 \\ **11.2**: 10, 19, 25(a & b) \\ **11.3**: 6 \\ Og {{ :​tma4120:​2019h:​oppgov3.pdf ​|denne}} ​  {{ :​tma4120:​2019h:​oppg3.pdf |Øvingssoppgaver 3}}                                                                                | {{ :​tma4120:​2019h:​lf_3.pdf |Løsning 3}}    | Grafene i oppgave 11.1.17 og 11.1.19 kan tegnes med digitale hjelpemidler. ​                                                                                                                                                                           ​
-| 4      |             ​                 ​                              +| 4      | Uke 38      ​fredag 20.09, kl 23:​59  ​**11.Review**:​ 16, 21, 23, 30* \\ og {{ :​tma4120:​2019h:​oppgov4.pdf ​|disse}} ​                                  {{ :​tma4120:​2019h:​oppg4.pdf |Øvingsoppgaver 4}}                                                                                 | {{ :​tma4120:​2019h:​lf_4.pdf |Løsning 4}}    | *I oppgave 11.R.30 trenger du kun å finne fouriertransformasjonen til den gitte funksjonen, du trenger ikke gjøre de andre tingene oppgaven ber om, som å skissere grafen. ​                                                                           ​
-| 5      |             ​                 ​                              +| 5      | Uke 39      ​fredag 27.09, kl 23:​59  ​**11.9**: 6, 8, 11, 16c\\ **12.1**: 14a, 15\\ **12.3**: 7\\ og {{ :​tma4120:​2019h:​oppgov5.pdf ​|denne}} ​        {{ :​tma4120:​2019h:​oppg5.pdf |Øvingsoppgaver 5}}                                                                                 | {{ :​tma4120:​2019h:​lf_5.pdf |Løsning 5}}    | Du trenger ikke å skissere grafen i oppgave 12.3.7 ​                                                                                                                                                                                                   ​
-| 6      |             ​                 ​                              +| 6      | Uke 40      ​fredag 04.10, kl 23:​59  ​**12.3**: 6, 9\\ **12.6**: 11, 14, 21                                                                         {{ :​tma4120:​2019h:​oppg6.pdf ​|Øvingsoppgaver 6}}                                                                                 | {{ :​tma4120:​2019h:​lf_6.pdf |Løsning 6}}    | Flere skrivefeil i oppgave 12.6.11: Det skal være \( u(x,​0)=f(x)\) og \( A_n\) lik koeffisientene i Fouriercosinusrekken til \( f \). \\ Du trenger ikke å skissere grafene i oppgave 12.3.6 og 12.3.9 ​                                               ​
-| 7      |             ​                 ​                              +| 7      | Uke 41      ​fredag 11.10, kl 23:​59  ​**12.6**: 9\\ **13.2**: 30\\ **13.3**: 3, 6\\ og {{ :​tma4120:​2019h:​oppgov7_v2.pdf ​|denne}} ​                   ​{{ :​tma4120:​2019h:​oppg7.pdf |Øvingsoppgaver 7}}                                                                                 | {{ :​tma4120:​2019h:​lf_7.pdf |Løsning 7}}    | I oppgave 12.6.9, anta at initialtemperaturen er u(x,0)=100, konstant. Bruk en passende v(x,​t)=u(x,​t)-ax-b for å redusere problemet til situasjonen med temperatur null i endepunktene (og tilpasset initialtemperatur) ​                              
-| 8      |             ​                 ​                              +| 8      | Uke 42      ​fredag 18.10, kl 23:​59  ​**13.2**: 35\\ **13.4**: 2, 11\\ **13.5**: 17, 18c, 22\\ **13.6**: 16                                         {{ :​tma4120:​2019h:​oppg8.pdf ​|Øvingsoppgaver 8}}                                                                                 | {{ :​tma4120:​2019h:​lf_8.pdf |Løsning 8}}    |                                                                                                                                                                                                                                                       
-| 9      |             ​                 ​                              +| 9      | Uke 43      ​fredag 25.10, kl 23:​59  ​**13.7**: 17, 30e, Review ex. 33\\ **14.1**: 7, 26\\ **14.2**: 17, 18\\ **17.1**: 11                          ​{{ :​tma4120:​2019h:​oppg9.pdf ​|Øvingsoppgaver 9}}                                                                                 | {{ :​tma4120:​2019h:​lf_9.pdf |Løsning 9}}    |                                                                                                                                                                                                                                                       
-| 10     ​| ​            ​                 ​                              +| 10     ​| ​Uke 44      ​fredag 01.11, kl 23:​59  ​**14.3**: 11, 14\\ **14.4**: 9\\ **15.1**: 19, 24\\ **15.2**: 8, 17                                           {{ :​tma4120:​2019h:​oppg10.pdf ​|Øvingsoppgaver 10}}                                                                               | {{ :​tma4120:​2019h:​lf_10.pdf |Løsning 10}}  |                                                                                                                                                                                                                                                       
-| 11     ​| ​            ​                 ​                              +| 11     ​| ​Uke 45      ​fredag 08.11, kl 23:​59  ​**14.2**: 4*\\ **15.3**: 4, 7\\ **15.4**: 8, 9, 25 \\ **15.5**: 10\\ **15.Review**:​ 26                        ​{{ :​tma4120:​2019h:​oppg11.pdf ​|Øvingsoppgaver 11}}                                                                               | {{ :​tma4120:​2019h:​lf_11.pdf |Løsning 11}}  | *I oppgaveteksten til oppg. 14.2.4 skal det egentlig stå: "Can the function be analytic in the ring \(0.99<​|z|<​3.01\)?" ​                                                                                                                              
-| 12     ​| ​            ​                 |                  ​|              | +| 12     ​| ​Uke 46      ​fredag 15.11, kl 23:​59  ​**16.1**: 4, 5\\ **16.2**: 4, 7\\ **16.3**: 4, 8, 9\\ og {{ :​tma4120:​2019h:​oppgov12.pdf ​|denne}} ​             | {{ :​tma4120:​2019h:​oppg12.pdf |Øvingsoppgaver 12}}                                                                               | {{ :​tma4120:​2019h:​lf_12.pdf |Løsning 12}}  |                                                                                                                                                                                                                                                       
-| 13     ​| ​            ​                 ​                              |+| 13     ​| ​Uke 47      ​fredag 22.11, kl 23:​59  ​**16.4**: 4, 10\\ og {{ :​tma4120:​2019h:​oving_13_eksamensoppgaver.pdf ​|disse}} (oppgave 5 og 6 fra kont 2018)  ​{{ :​tma4120:​2019h:​oppg13.pdf |Øvingsoppgaver 13}}                                                                               | {{ :​tma4120:​2019h:​lf_13.pdf |Løsning 13}}  | **Merk!** Øving 13 skal kun leveres om du har (eller ligger an til å ha) nøyaktig 7 godkjente øvinger av de 12 første. Det vil bare bli gitt godkjent/​ikke godkjent, og det blir __ikke øvingstimer__ til denne øvingen, men det vil bli lagt ut LF.  ​|
2019-08-16, Didrik Fosse