Forberedende kurs i Laplace transformasjoner og kompleks analyse 5 - 9 august 2019

For nyeste versjon, se sidene til forkurs 2020.

NB: Er ingen forelesning tirsdag 13 august, dette er en feil i timeplanen til NTNU.
Dette forbredende kurset skal gå igjennom to sepererte temaer: Laplace transformasjoner og elementær kompleks analyse. Begge temaene blir dekket mer fullstendig i Matematikk 4K, og målet er å gi en rask innføring i temaene. Det er ingen formelle forkunnskaper og studentene trenger ikke annen forkunnskaper enn integrasjonsregning fra videregående/matematikk 1. Kurset gir ingen studiepoeng og det er heller ingen påmelding. Det er ingen eksamen og alt opplegg er valgfritt.

Kursinformasjon

Pensum: Kapittel 6 (Laplace transformasjoner) og Kapittel 13 (Komplekse tall og funksjoner) fra:
Erwin Kreyszig
Advanced Engineering Mathematics
10. utgave
ISBN 0-470-45836-4

Opplegg: Alt skjer hver dag fra 1315 - 1800 i rommet EL4 som ligger i ElektroB-bygget. Sjekk Mazemap for å finne frem. Hver dag skal det være tre timer med forelesning om temaene (fra 13:15 til 16:00). Under forelesningene vil studentene i blandt bli gitt korte oppgaver fra pensumet som blir igjennomgått slik at materialet kan bli innarbeidet. Det er også lagt opp til to timer med oppgavejobbing på slutten av dagen (fra 16:15 til 18:00) der studentene vil få et oppgavesett med litt mer omfattende oppgaver. Fokuset på kurset er å kunne andvende teknikkene som blir gjennomgått slik at studentene selv kan regne med komplekse tall og Laplacetransformasjoner.

Til Oppstart: Studentene må ta med skrivebok + skriveutstyr selv. Det kan være greit å ta med PC eller mobil med tilgang til internett siden vi har muligheten til å sende kapittelene fra pensumet til studentene. Det er ikke mulig å legge dette opp på nettsiden av opphavsrettgrunner. Ellers kan det være greit å tenke litt på hva man ønsker å få ut av forkurset samt å se en video eller lese kort om motivasjonen bak Laplace transformasjoner og komplekse tall. Dette vil også bli tatt opp første time, men siden vi har begrenset tid så kommet dette til å bli raskt gjennomgått.

NB! Det kan komme endringer i timeplanen.

Mandag 5/8 Tirsdag 6/8 Onsdag 7/8 Torsdag 8/8 Fredag 9/8
13:15-14:00 Laplace Laplace Laplace Laplace Laplace
14:15-15:00 Laplace Kompleks analyse Laplace Kompleks analyse Laplace
15:15-16:00 Kompleks analyse Kompleks analyse Kompleks analyse Kompleks analyse Kompleks analyse
16:15-17:00 Oppgaver Oppgaver Oppgaver Oppgaver Oppgaver
17:15-18:00 Oppgaver Oppgaver Oppgaver Oppgaver Oppgaver

Materiale:
Oppgavesett 1.
Oppgavesett 2.
Oppgavesett 3.
Oppgavesett 4.
Oppgavesett 5.

For å repetere laplacetransformasjoner senere så kan ressursene Khan Academy eller Paul's Online Notes være nyttig.

Faglærer er Eirik Berge og det er bare å ta kontakt på epost dersom det er noen spørsmål.

2020-07-15, Esten Nicolai Wøien