Forberedende kurs i Laplace transformasjoner og kompleks analyse 5 - 9 august 2019

Dette forbredende kurset skal gå igjennom to sepererte temaer: Laplace transformasjoner og elementær kompleks analyse. Begge temaene blir dekket mer fullstendig i Matematikk 4K, og målet er å gi en rask innføring i temaene. Det er ingen formelle forkunnskaper og studentene trenger ikke annen forkunnskaper enn integrasjonsregning fra videregående/matematikk 1. Kurset gir ingen studiepoeng og det er heller ingen påmelding. Det er ingen eksamen og alt opplegg er valgfritt.

Kursinformasjon

Pensum: Kapittel 6 (Laplace transformasjoner) og Kapittel 13 (Komplekse tall og funksjoner) fra:
Erwin Kreyszig
Advanced Engineering Mathematics
10. utgave
ISBN 0-470-45836-4

Opplegg: Alt skjer hver dag fra 1315-1600 i EL4. Sjekk Mazemap for å finne frem. Hver dag skal det være tre timer med forelesning om temaene. Under forelesningene skal studentene bli gitt korte oppgaver fra pensumet som blir igjennomgått slik at materialet kan bli innarbeidet. Det er også lagt opp til en time med oppgavejobbing på slutten av dagen der studentene vil få et oppgavesett med litt mer omfattende oppgaver. Fokuset på kurset er å kunne andvende teknikkene som blir gjennomgått slik at studentene selv kan regne med komplekse tall og Laplacetransformasjoner.

Til Oppstart: Studentene må ta med skrivebok + skriveutstyr selv. Det kan være greit å ta med PC eller mobil med tilgang til internett siden vi har muligheten til å sende kapittelene fra pensumet til studentene. Det er ikke mulig å legge dette opp på nettsiden av opphavsrettgrunner. Ellers kan det være greit å tenke litt på hva man ønsker å få ut av forkurset samt å se en video eller lese kort om motivasjonen bak Laplace transformasjoner og komplekse tall. Dette vil også bli tatt opp første time, men siden vi har begrenset tid så kommet dette til å bli raskt gjennomgått.

Materiale: Det skal bli lagt ut fremdriftsplan for de forskjellige dagene når forkurset nærmer seg. Vi kommer også til å legge ut oppgavesett her på forsiden når forkurset begynner.

Faglærer er Eirik Berge og det er bare å ta kontakt på epost dersom det er noen spørsmål.

2019-06-17, Eirik Berge