TMA4120 Matematikk 4K høsten 2018

Studiehåndboken

Her er en lenke til emnebeskrivelsen i studiehåndboken.

Lærebok

Pensum

Eksamen

  • Info finnes her.
  • Skriftlig, teller 100/100.
  • Tid for eksamen: 14.12.2017, 9:00
  • Øvingsopplegget må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.
  • Tillatte hjelpemidler: Som i fjor vil en liste med formler bli lagt ved eksamen, kanskje med noen ekstra formler til slutt. Rottmann er ikke tillatt.
2018-11-12, Håvard Bakke Bjerkevik