Forberedende kurs i kompleks analyse 6.-10. august 2018

Kurset i kompleks analyse dekker den delen av Matematikk 4K som omhandler kompleks analyse. Kurset gir ingen studiepoeng.

Kursinformasjon

Pensum er kapittel 13-16 fra:

Erwin Kreyszig
Advanced Engineering Mathematics
10. utgave
ISBN 0-470-45836-4

Alt skjer hver dag fra 1315-1600 i EL4. Sjekk Mazemap for å finne frem.

Lærere:
Morten Andreas Nome
Rikke Maria Mohn

2019-04-23, Morten Andreas Nome