Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

tma4120:2017h:tempoplan [2017-07-04] (nåværende versjon)
eugenia opprettet
Linje 1: Linje 1:
 +==== Tentativ fremdriftsplan ====
  
 +
 +^ Uke  ^ Avsnitt (Kreyszig) ^Tema ^ kjente metoder som blir brukt ^
 +^ 34 | 6.1--6.4 | Laplacetransformasjon,​ diff.ligninger | uekte integral, delbrøkoppspalting,​ substitusjon|
 +^ 35 | 6.4--6.7 | Laplacetransformasjon,​ delta-funksjonen,​ konvolusjon | de l'​Hôpital,​ iterert dobbeltintegral,​ separable diffligninger|
 +^ 36 | 11.1--11.2, 13.1--13.2 | Fourierrekker,​ sinus og cosinus Forierrekker,​ Komplekse tall | periodiske, jevne og odde funksjoner, Eulers formel|
 +^ 37 | 11.4, {{http://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4120/​2011h/​notater/​Kap114.pdf|Kap. 11.4 i 9. utg. av Kreyszig}} (finnes ikke i utgave 10)., 11.4, 11.3 | Komplekse Forierrekker,​ Approksimasjon,​ Tvunge svinginger ​ |trigonometriske funksjoner på enhetssirkelen |
 +^ 38 | 11.7, 11.9  | Fouriertransformasjon |sammenheng mellom Riemannsum og integral| ​
 +^ 39 | 12.1--3, 12.5--12.6 | Partielle differensialligninger,​ separasjon av variabler | partielle deriverte, Fourierrekker|
 +^ 40 | 12.7, 12.4, 13.3  | Klassifisering av 2. ordens ligninger, Analytiske funksjoner | Fouriertransformasjon,​ partielle deriverte, kontinuitet og derivasjon av reelle funksjoner |
 +^ 41 | 13.4--13.7 | Elemntære analytiske funksjoner |polarkoordinater, ​ parametrisering av kurver| ​
 +^ 42 | 17.1, 14.1--14.2 ​ | Konforme avbildninger,​ Intergasjon i komplekse planet | parametrisering av kurver, buelengde, Greens teorem|
 +^ 43 | 14.3--14.4, 15.1--15.2 ​ | Cauchy-integralet,​ komplekse potensrekker | konvergens og divergens av rekker |
 +^ 44 | 15.3--15.5 | Komplekse Taylorrekker | egenskaper av rekker, Taylorrekker|
 +^ 45 | 16.1 -- 16.3  | Laurentrekker,​ residuer | potensrekker vs. analytiske funksjoner, substitusjon|
 +^ 46 | 16.4 og eksempler ​ | Residuereigning| uekte integral, Cauchys prinsipalverdi|
 +^ 47 |  Repetisjon/​Eksamensoppgaver | | 
 +^ 48 ^ ^ Eksamen ​ ^ ^ 
2017-07-04, Eugenia Malinnikova