Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4120:2017h:ovinger [2017-12-08]
stinemei [Øvingsoppgaver]
tma4120:2017h:ovinger [2019-06-28] (nåværende versjon)
didrikfo Fjernet løsningsforslag
Linje 45: Linje 45:
  
  
-^ Øving ​ ^ Veiledning ​ ^ Frist                                                                                  ^ Oppgaver ​                                                                             ^ Sider fra boka                                                                                        ^ Løsningsforslag ​ ^ Kommentarer ​                                                                                                               ^ +^ Øving ​ ^ Veiledning ​ ^ Frist                                                                                                                                  ^ Oppgaver ​                                                                                                                                          ​^ Sider fra boka                                                                                                     ​^ Løsningsforslag ​ ^ Kommentarer ​                                                                                                               ^ 
-| 1      | 35          | **Gruppe 1-10**: fredag 01.09 kl. 23:00, **Gruppe 11-13**: mandag 04.09 kl. 16:00  | **6.1**: 5, 16, 23, 30, 38; **6.2**: 3, 16, 23; **6.3**: 4, 13, 21, 33                | {{ :​tma4120:​2017h:​6_1.pdf |6.1}}, {{ :​tma4120:​2017h:​6_2.pdf |6.2}}, {{ :​tma4120:​2017h:​6_3.pdf |6.3}} ​     {{ :​tma4120:​2017h:​oving1.pdf |Løsningsforslag1}} ​            | **6.2.23** Feil i oppgaveteksten:​ skal være L(f) istedenfor L(F) , **6.3.21** Initialdataene skal være: y(0)=8/3, y'​(0)=1 ​ | +| 1      | 35          | **Gruppe 1-10**: fredag 01.09 kl. 23:00, **Gruppe 11-13**: mandag 04.09 kl. 16:00                                                      | **6.1**: 5, 16, 23, 30, 38; **6.2**: 3, 16, 23; **6.3**: 4, 13, 21, 33                                                                             ​| {{ :​tma4120:​2017h:​6_1.pdf |6.1}}, {{ :​tma4120:​2017h:​6_2.pdf |6.2}}, {{ :​tma4120:​2017h:​6_3.pdf |6.3}} ​              ​                 | **6.2.23** Feil i oppgaveteksten:​ skal være L(f) istedenfor L(F) , **6.3.21** Initialdataene skal være: y(0)=8/3, y'​(0)=1 ​ | 
-| 2      | 36          | **Gruppe 1-10**: fredag 08.09 kl. 23:00, **Gruppe 11-13**: mandag 11.09 kl. 16:00  | **6.4**: 6, 11; **6.5**: 3, 10, 21; **6.6**: 14, 19; **6.7**: 9; **6.R**: 14, 19, 25, 42  |{{ :​tma4120:​2017h:​oppg2.pdf |Øvingsoppgaver2}} ​                                                                                                  ​        {{ :​tma4120:​2017h:​oving2.pdf |Løsningsforslag2}} ​       ​| **6.5.3** (Liten) feil i fasiten, **6.R.19** Feil i fasiten ​                                                               | +| 2      | 36          | **Gruppe 1-10**: fredag 08.09 kl. 23:00, **Gruppe 11-13**: mandag 11.09 kl. 16:00                                                      | **6.4**: 6, 11; **6.5**: 3, 10, 21; **6.6**: 14, 19; **6.7**: 9; **6.R**: 14, 19, 25, 42                                                           ​| {{ :​tma4120:​2017h:​oppg2.pdf |Øvingsoppgaver2}} ​                                                                    ​                 | **6.5.3** (Liten) feil i fasiten, **6.R.19** Feil i fasiten ​                                                               | 
-| 3      | 37          | **Gruppe 1-10**: fredag 15.09 kl. 23:00, **Gruppe 11-13**: mandag 18.09 kl. 16:00  | **11.1**: 18, 21; **11.2**: 24, 29; **13.1**: 2, 20; **13.2**: 8, 17, 24, 30, 35;  |{{ :​tma4120:​2017h:​oppg3.pdf |Øvingsoppgaver3}} ​                              ​        {{ :​tma4120:​2017h:​oving3.pdf |Løsningsforslag3}} ​                                                                      |**11.2.29** feil i fasit| +| 3      | 37          | **Gruppe 1-10**: fredag 15.09 kl. 23:00, **Gruppe 11-13**: mandag 18.09 kl. 16:00                                                      | **11.1**: 18, 21; **11.2**: 24, 29; **13.1**: 2, 20; **13.2**: 8, 17, 24, 30, 35;                                                                  | {{ :​tma4120:​2017h:​oppg3.pdf |Øvingsoppgaver3}} ​                                                                    ​                 | **11.2.29** feil i fasit                                                                                                   ​
-| 4      | 38          | **Gruppe 1-10**: fredag 22.09 kl. 23:00, **Gruppe 11-13**: mandag 25.09 kl. 16:00  | **11.3**: 7,10,14; **11.4(fra 9. utg)**: 11,12; **11.4**: 3,5,6; **11.R**: 13,​14,​16,​18; ​ |{{ :​tma4120:​2017h:​oppg4.pdf |Øvingsoppgaver 4(utg 10)}}, {{ :​tma4120:​2017h:​oppg114.pdf |Øvingsoppgaver 4(utg 9)}}|{{ :​tma4120:​2017h:​oving4.pdf ​|Løsningsforslag4}}+| 4      | 38          | **Gruppe 1-10**: fredag 22.09 kl. 23:00, **Gruppe 11-13**: mandag 25.09 kl. 16:00                                                      | **11.3**: 7,10,14; **11.4(fra 9. utg)**: 11,12; **11.4**: 3,5,6; **11.R**: 13,​14,​16,​18; ​                                                           | {{ :​tma4120:​2017h:​oppg4.pdf |Øvingsoppgaver 4(utg 10)}}, {{ :​tma4120:​2017h:​oppg114.pdf |Øvingsoppgaver 4(utg 9)}}                                                                                                                                              
-| 5      | 39          | **Gruppe 1-10**: fredag 29.09 kl. 23:00, **Gruppe 11-13**: mandag 02.10 kl. 16:00  | **11.9**: 2,3,6,9,11; **11.R**: 17,​21; ​ |{{ :​tma4120:​2017h:​oppg5.pdf |Øvingsoppgaver5}}|{{ :​tma4120:​2017h:​oving5.pdf ​|Løsningsforslag5}}+| 5      | 39          | **Gruppe 1-10**: fredag 29.09 kl. 23:00, **Gruppe 11-13**: mandag 02.10 kl. 16:00                                                      | **11.9**: 2,3,6,9,11; **11.R**: 17,​21; ​                                                                                                            ​| {{ :​tma4120:​2017h:​oppg5.pdf |Øvingsoppgaver5}} ​                                                                    ​                                                                                                                                            
-| 6      | 40          | **Gruppe 1-10**: fredag 06.10 kl. 23:00, **Gruppe 11-13**: mandag 09.10 kl. 16:00  | **12.1**: 5,6,10; **12.3**: 5,11; **12.6**: 7, 10 , 19|{{ :​tma4120:​2017h:​oppg6.pdf |Øvingsoppgaver6}}|{{ :​tma4120:​2017h:​oving6.pdf ​|Løsningsforslag6}}+| 6      | 40          | **Gruppe 1-10**: fredag 06.10 kl. 23:00, **Gruppe 11-13**: mandag 09.10 kl. 16:00                                                      | **12.1**: 5,6,10; **12.3**: 5,11; **12.6**: 7, 10 , 19                                                                                             ​| {{ :​tma4120:​2017h:​oppg6.pdf |Øvingsoppgaver6}} ​                                                                    ​                                                                                                                                            
-| 7      | 41          | **Gruppe 1-10**: fredag 13.10 kl. 23:00, **Gruppe 11-13**: mandag 16.10 kl. 16:00  | **12.4**: 13; **12.7**: 4  (bruk formel (11), ikke (6)); **12.R**: 18; **13.3**: ​ 6, 8, 18, 23; {{ :​tma4120:​2017h:​ekstra.pdf |og denne oppgaven}}|{{ :​tma4120:​2017h:​oppg7.pdf |Øvingsoppgaver7}}|{{ :​tma4120:​2017h:​oving7.pdf ​|Løsningsforslag7}}+| 7      | 41          | **Gruppe 1-10**: fredag 13.10 kl. 23:00, **Gruppe 11-13**: mandag 16.10 kl. 16:00                                                      | **12.4**: 13; **12.7**: 4  (bruk formel (11), ikke (6)); **12.R**: 18; **13.3**: ​ 6, 8, 18, 23; {{ :​tma4120:​2017h:​ekstra.pdf |og denne oppgaven}} ​ | {{ :​tma4120:​2017h:​oppg7.pdf |Øvingsoppgaver7}} ​                                                                    ​                                                                                                                                            
-| 8      | 42          | **Gruppe 1-10**: fredag 20.10 kl. 23:00, **Gruppe 11-13**: mandag 23.10 kl. 16:00, **Lur studenter i praksis** fredag 27.10 kl. 23.00 | **13.4**: 4,11,15; **13.5**: 15,22; **13.6**: 13,19; **13.7**: 8,18 **13R**: 27|{{ :​tma4120:​2017h:​opp81.pdf |Øvingsoppgaver8}}|{{ :​tma4120:​2017h:​oving8.pdf ​|Løsningsforslag8}}+| 8      | 42          | **Gruppe 1-10**: fredag 20.10 kl. 23:00, **Gruppe 11-13**: mandag 23.10 kl. 16:00, **Lur studenter i praksis** fredag 27.10 kl. 23.00  | **13.4**: 4,11,15; **13.5**: 15,22; **13.6**: 13,19; **13.7**: 8,18 **13R**: 27                                                                    | {{ :​tma4120:​2017h:​opp81.pdf |Øvingsoppgaver8}} ​                                                                    ​                                                                                                                                            
-| 9      | 43          | **Gruppe 1-10**: fredag 27.10 kl. 23:00, **Gruppe 11-13**: mandag 30.10 kl. 16:00| **14.1**: ​ 11, 26; **14.2**: 2, 4, 21, 22, 24; **17.1**: 14.|{{ :​tma4120:​2017h:​oppg9.pdf |Øvingsoppgaver9}}|{{ :​tma4120:​2017h:​oving9.pdf ​|Løsningsforslag9}}+| 9      | 43          | **Gruppe 1-10**: fredag 27.10 kl. 23:00, **Gruppe 11-13**: mandag 30.10 kl. 16:00                                                      | **14.1**: ​ 11, 26; **14.2**: 2, 4, 21, 22, 24; **17.1**: 14.                                                                                       ​| {{ :​tma4120:​2017h:​oppg9.pdf |Øvingsoppgaver9}} ​                                                                    ​                                                                                                                                            
-| 10     | 44          | **Gruppe 1-10**: fredag 03.11 kl. 23:00, **Gruppe 11-13**: mandag 06.11 kl. 16:​00|**14.3**:​ 5,12; **14.4**: 2,10,18; **15.1**: 17, 23, 24; **15.2**: 7, 17|{{ :​tma4120:​2017h:​oppg10.pdf |Øvingsoppgaver10}} |{{ :​tma4120:​2017h:​oving10.pdf |Løsningsforslag10}} ​|**15.1.17**:​ Feil i fasit; **15.2.17**:​ Feil i fasit; **14.3.12**:​ Set radiusen til kurven lik 1, istedenfor 2.|  +| 10     | 44          | **Gruppe 1-10**: fredag 03.11 kl. 23:00, **Gruppe 11-13**: mandag 06.11 kl. 16:00                                                      | **14.3**: 5,12; **14.4**: 2,10,18; **15.1**: 17, 23, 24; **15.2**: 7, 17                                                                           ​| {{ :​tma4120:​2017h:​oppg10.pdf |Øvingsoppgaver10}} ​                                                                  ​                 | **15.1.17**:​ Feil i fasit; **15.2.17**:​ Feil i fasit; **14.3.12**:​ Set radiusen til kurven lik 1, istedenfor 2.            
-| 11     | 45          | **Gruppe 1-10**: fredag 10.11 kl. 23:00, **Gruppe 11-13**: mandag 13.11 kl. 16:​00|**15.3**:​ 1,7,15; **15.4**: 5,9,24; **15.5**: 10,18e|{{ :​tma4120:​2017h:​oppg11.pdf |Øvingsoppgaver11}} |{{ :​tma4120:​2017h:​oving11.pdf |Løsningsforslag11}}|**15.3.7**:​ Feil i fasit;|  +| 11     | 45          | **Gruppe 1-10**: fredag 10.11 kl. 23:00, **Gruppe 11-13**: mandag 13.11 kl. 16:00                                                      | **15.3**: 1,7,15; **15.4**: 5,9,24; **15.5**: 10,​18e ​                                                                                              ​| {{ :​tma4120:​2017h:​oppg11.pdf |Øvingsoppgaver11}} ​                                                                  ​                 | **15.3.7**: Feil i fasit; ​                                                                                                 
-| 12     | 46          | **Gruppe 1-10**: fredag 17.11 kl. 23:00, **Gruppe 11-13**: mandag 20.11 kl. 16:​00|**16.1**:​ 5,11; **16.2**: 3,8; **16.3**: 4,7,9; **16.4**: 3,7|{{ :​tma4120:​2017h:​oppg12.pdf |Øvingsoppgaver12}}|{{ :​tma4120:​2017h:​oving12.pdf ​|Løsningsforslag12}}+| 12     | 46          | **Gruppe 1-10**: fredag 17.11 kl. 23:00, **Gruppe 11-13**: mandag 20.11 kl. 16:00                                                      | **16.1**: 5,11; **16.2**: 3,8; **16.3**: 4,7,9; **16.4**: 3,7                                                                                      | {{ :​tma4120:​2017h:​oppg12.pdf |Øvingsoppgaver12}} ​                                                                  ​                                                                                                                                            
-| 13     | 47          | **Gruppe 1-10**: fredag 24.11 kl. 23:00, **Gruppe 11-13**: mandag 27.11 kl. 16:00|{{ :​tma4120:​2017h:​oving13.pdf |Oppgaver til øving 13}}| | {{ :​tma4120:​2017h:​oving13sol.pdf |Fasit}}|**NB!** Ingen øvingsgruppe i uke 47. **NB** De som har 8 godkjente trenger ikke levere inn.|+| 13     | 47          | **Gruppe 1-10**: fredag 24.11 kl. 23:00, **Gruppe 11-13**: mandag 27.11 kl. 16:00                                                      | {{ :​tma4120:​2017h:​oving13.pdf |Oppgaver til øving 13}}                                                                                             ​                                                                                                                                    | **NB!** Ingen øvingsgruppe i uke 47. **NB** De som har 8 godkjente trenger ikke levere inn.                                |
  
  
  
2019-06-28, Didrik Fosse