TMA4120 Matematikk 4K høsten 2017

Studiehåndboken

Her er en lenke til emnebeskrivelsen i studiehåndboken.

Lærebok

Pensum

Pensum for TMA4120 Matematikk 4K høsten 2017:

Eksamen

  • Skriftlig, teller 100/100.
  • Eksamensdato: 13.12.2017, 9:00
  • Sted: Vil bli annonsert her.
  • Øvingsopplegget må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.
  • Tillatte hjelpemidler:
2017-09-05, Eugenia Malinnikova