Forberedende kurs i kompleks analyse 7.-11. august 2017

Kurset i kompleks analyse dekker den delen av Matematikk 4K som omhandler kompleks analyse. Kurset gir ingen studiepoeng. Menyen til venstre er ikke relevant for forkurset.

Kursinformasjon

Pensum er kapittel 13-16 fra:

Erwin Kreyszig
Advanced Engineering Mathematics
10. utgave
ISBN 0-470-45836-4

Alt skjer hver dag fra 1315-1600 i EL4. Sjekk Mazemap for å finne frem.

Mandag 7/8 Tirsdag 8/8 Onsdag 9/8 Torsdag 10/8 Fredag 11/8
Dagens tema 13 14 14/15 16 16

Oppgaver

Det blir også to forelesninger senere i semesteret, etter avtale.

Lærere:
Morten Andreas Nome
Camilla Sterud

Temasider

Vi har laget en serie med videoer. Innholdsfortegnelse:

Komplekse tall
Komplekse funksjoner
Kompleks integrasjon
Laurentrekker og residyregning
Eksempler

Komplekse tall


Komplekse funksjoner


Kompleks integrasjon


Laurentrekker og residyregning


Eksempler

Tall referer til oppgaver i Kreyszig 10. utgave.


2017-08-14, Morten Andreas Nome