Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4120:2017h:bmat-mtel-mttk [2017-11-23]
eugenia [Forelesningsnotater]
tma4120:2017h:bmat-mtel-mttk [2018-02-05] (nåværende versjon)
hallvabo ref GDPR
Linje 53: Linje 53:
  
 Uke 45: {{ :​tma4120:​2017h:​lec23ho.pdf |Lecture 23 (16.1-2)}} {{ :​tma4120:​2017h:​lec24ho.pdf | Lecture 24 ( 16.3-4)}} Uke 45: {{ :​tma4120:​2017h:​lec23ho.pdf |Lecture 23 (16.1-2)}} {{ :​tma4120:​2017h:​lec24ho.pdf | Lecture 24 ( 16.3-4)}}
-==== Referansegruppe ==== 
  
-|Marie Mathisen | MTTK | mariemathisen(at)hotmail.com| 
-|Edvard Grødem | MTTK | edvard.grodem(at)gmail.com | 
-|Torgeir Aambø | BMAT | torgeiraamboe(at)gmail.com| 
- 
- 
-{{ :​tma4120:​2017h:​referat_refgr._mote_1_4k.docx |Referat}} fra møtet den 25. september 
2018-02-05, Hallvard Norheim Bø