TMA4120 Matematikk 4K høsten 2015


FELLESMELDINGER


 • Eksamen 8.8.2016:
 • Eksamen 10.12.2015:
 • Om eksamen: (sist endret: 19.11.)
  • For å ta eksamen må du ha 8 (av 12) øvinger godkjent!!
  • Læringsmål:
  • Hjelpemidler:
   • Godkjent kalkulator og Rottmann Matematisk formelsamling.
   • Formelark legges ved eksamensoppgavene.
   • IKKE tillatt å ta med et A4-ark med håndskrevne notater.
  • Rottmann:
   • Appendiks A: Innholder formler som kan være nyttig på eksamen.
   • To ulike definisjoner av Fouriertransform i Rottmann. Benytt s. 176!
   • I tilfellet av en eksamensoppgave som bruker Fouriertransformen til en spesiell funksjon som for eksempel \(e^{-ax^2}\) i oppgave A24, så kommer vi til å inkludere denne i oppgaveteksten.
  • Formelark:
   • På eksamen vil dette formelark (1 side) følge med oppgavene.
 • Taylorrekker:
  • s. 690 (1): Startindeksen er \(n=0\) (istedenfor \( n=1\)).
 • Rottmann:
  • Appendiks A: Innholder formler som kan være nyttig på eksamen.
  • To ulike definisjoner av Fouriertransform i Rottmann. Benytt s. 176!
 • Komplekse Fourierrekker:
 • Velkommen til Matematikk 4K! Forelesningene starter uke 34 (17.-21.8.).
 • Målet er å gi en introduksjon i kompleks funksjonsteori og differensialligninger. Kompleks funksjonsteori generaliserer begreper / definisjoner for reelle funksjoner, som ble behandlet i TMA4100/05, til komplekse funksjoner, dvs funksjoner som har som definisjons- og verdimengde de komplekse tallene og ikke de reelle tallene. Differensialligninger, derimot, beskriver sammenhengen mellom en funksjon (av en eller flere variabler) og dens deriverte og er derfor av sentral betydning i mange anvendelser. Eksempler på differensialligninger er bølgeligningen, som er en modell for en svingende streng eller varmeligningen, som beskriver spredningen av varmen. For mer infor ser emnebeskrivelsen.
 • Forelesninger:
 • Fremdriftsplan:
  • Under kjente metoder blir det henvist til metoder, som dere er kjent med, som blir brukt i forelesningene.
 • Kreyszig 9. utg.:
  • dekker hele pensum og kan benyttes
  • brukere av 9. utg. må selv finne ut hva som er pensum (se 2013-siden for faget) og selv få tak i øvingsoppgaver som alle er hentet fra 10. utg.
 • Øvingsopplegg:
 • Komplekse Fourierrekker:
 • Tilbakemeldinger:

Paralleller

Øvingslærer

Emnebeskrivelse

Eksamen

2016-08-09, Eduardo Ortega Esparza