TMA4120 Matematikk 4K høsten 2015

Øvinger

Gruppeinndelingen finner du her. Hvis du ikke er med i listen, kan du ta kontakt med den studassen som har gruppen du ønsker å delta i. Oppgi da navn, ntnu-brukernavn og linje.

Du kan sjekke hvor mange godkjente øvinger du har her. Merk at det kan ta én uke fra innleveringsfristen før øvingen er registrert.

Hjemmeøvingene kunngjøres på denne siden ukentlig. Øvingene skal til godkjenning hos studentassistentene. Det blir i alt 12 hjemmeøvinger, hvorav minst 8 må være godkjent for å få adgang til eksamen. En øving blir underkjent dersom besvarelsen er for tynn eller mangelfull. Øvinger levert etter innleveringsfristen kan ikke regnes med at blir godkjent.

De som har vært oppe til eksamen i faget før trenger ikke gjøre øvingene på nytt. Hvis noen har et tidligere godkjent øvingsopplegg, kontakt instituttkontoret ved Ragnhild Ragnhild [dot] Reitan [at] math [dot] ntnu [dot] no for å ordne det formelle.

Innlevering

Den ukentlige fristen for innlevering er dagen etter øvingstimen til gruppen du er registrert i kl. 17.00. De som har øvinger på fredager, har innleveringsfrist påfølgende mandag kl. 17.00.

OBS: Gruppe 6: Innleveringsfrist: Mandag kl. 17:00.

Merk øvingene med øvingsnummer, navn og gruppenummer. Merk øvingen med "til retting" hvis du ønsker at studass skal rette innleveringen. Det er da forventet at studass kommenterer besvarelsen og påpeker eventuelle feil. La være å gjøre denne merkingen hvis du ikke er interessert i tilbakemeldinger. Studass vil da bare merke øvingen med "godkjent" eller "ikke godkjent".

Øvingene skal leveres i hyller i tredje etasje i nordre lavblokk i Sentralbygg II. Disse er merket med TMA4120 og øvingsgruppe. Øvingene leveres ut igjen samme sted.

Øvingsoppgaver

Løsningsforslag vil normalt bli lagt ut mandager etter innleveringsfristen.

Øving Veiledning Frist Oppgaver Løsningsforslag Kommentarer
1 35 26. - 31. aug 6.1: 1, 8, 13, 23, 30, 36, 40
6.2: 4, 13
6.3: 11, 15, 24
2 36 2. - 7. sep 6.4: 4, 10, 12
6.5: 12, 13, 19, 22
6.6: 7, 15, 17
3 37 9. - 14. sep 6.7: 9  
11.1: 2, 15, 17, 21
11.2: 1, 6, 10, 17, 24, 29 :-\
4 38 16. - 21. sep 11.Rev.: 21 Chapter 11 Review Questions and Problems (s. 537)
11.4: 2, 3, 13
11.4. (9. utg): 9 Bruk komplekse Fourierrekker til å finne Fourierrekken til \(f(x)=x\) \((-π<x<π)\), \( f(x+2π)=f(x) \)
11.7: 1 Obs! Skrivefeil i boken. Det skal være dw, ikke dx.
11.9: 5, 7, 9
5 39 23. - 28. sep 11.9:12  
  12.1: 14d, 15, 19
12.Rev.: 18 Chapter 12 Review Questions and Problems (s. 603)
  12.3: 5, 7, 14, 15 12.3.15: Se kun på tilfellet \(F^{(4)}/F>0\)
6 40 30. sep - 5. okt 12.4: 19!
12.6: 11, 12, 13, 14, 16, 21, 23 :-\ Flere skrivefeil i oppgave 12.6.11: Det skal være \( u(x,0)=f(x)\) og \( A_n\) lik koeffisientene i Fouriercosinusrekken til \( f \)
7 41 7. - 12. okt 12.7: oving.pdf
13.1: 2,3,14,16
13.2: 1,4,8,11,21,25
8 42 14. - 19. okt 13.3: 6, 15, 16, 18
13.4: 2, 10, 18, 19, 30abc
13.5: 20
13.6: 10, 16, 19
9 43 21. - 26. okt 13.7: 15, 17, 22, 30a,
14.1: 3, 6, 11, 12, 20, 22, 25, 26, 29
10 44 28. okt - 2. nov 17.1: 10, 17
14.2: 4, 13, 22, 23, 24 :-/: I oppgave 14.2.4 må det være \( 0.5< |z|<3.5 \)
14.3: 1, 11, 13, 18
14.4: 3 :-/,16
11 45 4. - 9. nov 15.1: 16, 17 :-/, 18
15.2: 5, 13, 15
15.3: 5 :-/, 8, 10
15.4: 3 :-/, 5, 8
12 46 11. - 16. nov 15.4: 23 :-/, 24
16.1: 2, 5, 6, 13
16.2: 1, 7, 9
16.3: 4, 9

:-\ … Ta det med ro, fasiten i boken til denne oppgaven er feil!

!… Ta det med ro, oppgaven er litt lengre!

2016-08-08, Katrin Grunert