TMA4120 Matematikk 4K høsten 2015

Studiehåndboken

Her er en lenke til emnebeskrivelsen i studiehåndboken.

Lærebok

Pensum

Pensum for TMA4120 Matematikk 4K høsten 2015:

Eksamen

  • Skriftlig, teller 100/100.
  • Eksamensdato: 10.desember 2015
  • Sted: Vil bli annonsert her.
  • Øvingsopplegget må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.
  • Tillatte hjelpemidler: kode C: Kun Bestemt, enkel kalkulator og Rottmann: Matematisk formelsamling.
2015-11-16, Katrin Grunert