TMA4120 Matematikk 4K - Høsten 2012

Emnet foreleses i to paralleller:

Fellesmeldinger

6/12Her er løsningsforslaget. God jul!
4/12Her er årets eksamen på norsk og engelsk. Løsningsforslag kommer snart.
22/11 Treffetider før eksamen for Peter Lindqvist: Mandag 26/11 12-14, Onsdag 28/11 14-16, Torsdag 29/11 14-16, i SBII, rom 1152.
12/11 Det er lagt ut en øving 13 på øvingssiden. Denne skal kun leveres inn av de som ikke har nok godkjente øvinger fra før. På grunn av at eksamen er tidlig i år, må denne øvingen være levert inn før 20. november. Det blir ingen veiledningstime for denne øvingen.
6/11 Eksamensoppgaver er nå lagt ut under lenken til venstre.
5/11 Eksamensoppgaver blir lagt ut etterhvert. Og, dersom man har godkjent øvingsopplegg fra tidligere år, så skal det være godkjent i år også. Overstudass har dog ingen oversikt over hvem som har godkjent øvingsopplegg fra tidligere år, det er det instituttkontoret som har.
5/11 For parallellen BFY,MLREAL,MTFYMA: Peter Lindqvist er bortreist i uke 46, Erik Lindgren foreleser i stedet.
26/10 Siden Stirling's formel ikke finnes i utgave 10 og noen av dere spurte etter den, så finner dere den her
1/9 Det er en endring i øvingsgruppene for MTFYMA. Se gruppeinndelingen.
22/8 Øving 1 er nå lagt ut under øvinger. Alle oppgavene er fra utgave 9 av boka, men oppgavetekstene er vedlagt. MERK: Nummereringene og oppgavetekstene i utgave 10 er ikke de samme. Gruppeinndelingen er også lagt ut under Gruppeinndeling. Merk at det kan bli endringer av denne.
20/8 NB, It's learning vil ikke bli brukt i TMA4120.
16/8 Undervisningen starter i uke 34, øvingsundervisningen i uke 35. Emnet har to paralleller. BFY, MLREAL og MTFYMA har første forelesning mandag 20/8 kl. 12:15–14:00 i S8, mens BMAT, MLREAL, MTEL og MTTK har første forelesning tirsdag 21/8 kl. 08:15–10:00 i EL5. Læreboka er E. Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, 10. utgave.
2012-12-06, Susanne Solem