TMA4115 Matematikk 3 Vår 2020

EKSAMEN

Eksamen er overstått. Her er oppgavene (eller oppgåver, eller problems, hvis man foretrekker det) og et løsningsforslag.

Vi har laget en prøveeksamen som har samme format som ordinær eksamen. Her er en PDF-versjon og et detaljert løsningsforslag er tilgjengelig her.

Dere finner all informasjon om vårens eksamensavvikling på denne siden.

Meldinger

 • Mattelab fortsetter frem mot eksamen kl 13 til 16 alle hverdager.
 • Vi har lagt ut pencasts om differensiallikninger i semesterplanen og under videoer fra NTNU.
 • Det er gjort noen små endringer i notatet om andre ordens differensiallikninger.
 • Vi har lagt ut pencasts om Markovkjeder i semesterplanen og under videoer fra NTNU.
 • Vi har linket til videoforelesninger fra 2012 i høgre kolonne i semesterplanen.
 • En ny versjon av kapitlet om System av differensialligninger ble lagt ut 12.3
 • Husk at dere trenger minst 5 av 7 innleveringer godkjent for å gå opp til eksamen!
 • Alle forelesningsnotater er nå publisert. Sjekk også ut oppgaveløsing på video.
 • En ny versjon av kapitlet om Projeksjon ble lagt ut 13.2
 • Innlevering 4 er oppdatert (det som tidligere var oppgave 1 er fjernet)

Semesterplan

Uke Tema Obligatoriske innleveringer Anbefalte oppgaver Möbius Assessment Videoforelesninger
2 Introduksjon og komplekse tall Innlevering 1
Frist: 24. Januar kl 23:59.
3 Lineære systemer og gausseliminasjon
4 Vektorligninger og Matriser Innlevering 2
Frist: 07. Februar kl 23:59.
5 Lineær uavhengighet og Determinanter
6 Vektorrom Innlevering 3
Frist: 21. Februar kl 23:59
7 Lineærtransformasjoner
8 Projeksjon Innlevering 4
Frist: 06. Mars kl 23:59
9
10 Egenverdier og egenvektorer Innlevering 5
Frist: 20. Mars kl 23:59
Vår 2012: 40, 41, 42
11 Diagonalisering Vår 2012: 43, 44
12 Interpolasjon, regresjon og markovkjeder Innlevering 6
Frist: 03. April kl 23:59
Minste kvadraters metode.
Vår 2012: 52 (38 m), 53 (15 m).
Pencast: Markovkjeder.
13 System av differensialligninger Innlevering 7
Frist: 21. April kl 23:59
Vår 2012: 45, 46, 47, 48.
Pencast: Systemer av differensiallikninger
14 Andre ordens differensialligninger Vår 2012: 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13.
Pencast: Andreordens differensiallikninger
16 Repetisjon Gå til Ovsys Se videoer Möbius Assessment Spilleliste Vår 2012

Øvingsopplegg

Emnet har syv obligatoriske innleveringer i Ovsys. Dere må ha minst fem av disse godkjent for å kunne ta eksamen. Mer informasjon på Øvingsopplegg.

Timeplan

Dere kan møte opp til de parallellene som passer dere best, men tidspunktene er tilrettelagt for følgende studieprogrammer:

 • P1: BKJ, MTKJ, MBIOT5, MTKOM, MTELSYS, MTIØT, MTTK.
 • P2: BKJ, MTNANO, MTFYMA.
 • P3: BKJ, MTDT, MTENERG.
Tid / Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08:15-09:00 P1: Forelesning i F1 P1: Forelesning i F1 &
P3: Forelesning i R1
P2: Forelesning i KJL1
09:15-10:00
10:15-11:00 P3: Forelesning i VE1
11:15-12:00
12:15-13:00 Mattelab i S7 og S8 Mattelab i S7 og S8 Mattelab i S7 og S8 Mattelab i S7 og S8 Mattelab i S7 og S8
13:15-14:00
14:15-15:00 P2: Forelesning i KJL1
(Mattelab i S7 og S8)
15:15-16:00
16:15-17:00 Mattelab i S7 og S8
17:15-18:00
2020-08-18, Morten Rotvold Solberg