Ofte stilte spørsmål

Hvordan leverer jeg innleveringene?

Innleveringer i TMA4115 skal leveres elektronisk som PDF i øvingssystemet. Trykk på TMA4115 Matematikk 3 2017V etter at du har logget inn. Under Aktive øvinger finner du gjeldene øving. Her ligger oppgavene for øvingen og du har mulighet for å laste opp besvarelsen.

Vi anbefaler på det sterkeste at du regner øvingene med penn og papir. Dette er tidsbesparende og gir best øvelse til eksamen. Her er ulike fremgangsmåter for hvordan du kan levere en håndskrevet øving som PDF i Ovsys.

OBS: Sørg for at skriften er tydelig. Bruk gjerne penn på hvitt ark (uten linjer eller ruter).

Bruk av scanner/kopimaskin:
 1. Regn øvingen med penn og papir!
 2. Gå til en scanner/printer, scann hele øvingen og få tilsendt PDF på e-post
  • OBS: Scan alle ark til ett dokument, ikke ett dokument per ark.
 3. Lagre vedlegg fra e-post til PC/MAC
 4. Logg inn i Ovsys og last opp PDF-filen
iPhone (gratis, PC/MAC behøves):
 1. Regn øvingen med penn og papir!
 2. Last ned app for “scanning” (f.eks Genius scan, Tiny Scanner)
 3. Bruk appen til å ta en bildeserie som du eksporterer som pdf til e-post
 4. Logg på din PC/MAC og last ned vedlegget i e-posten
 5. Logg inn i Ovsys og last PDF-filen
iPhone (betalingsløsning):
 1. Regn øvingen med penn og papir!
 2. Last ned pro-versjon av app for “scanning” (f.eks Genius scan, Tiny Scanner)
 3. Bruk appen til å ta en bildeserie som du eksporterer til iCloud Drive
 4. Logg inn i Ovsys via Safari på din iPhone og last opp PDF-filen fra Drive
Android telefon:
 1. Regn øvingen med penn og papir!
 2. Last ned app for “scanning” (f.eks CamScanner, Tiny Scanner)
 3. Bruk appen til å ta en bildeserie som du eksporter til Drive eller annen foretrukket mappe
 4. Logg inn i Ovsys og last opp PDF-filen fra den valgte mappen
Word, Open Office, etc:

Vi anbefaler ikke at Word og andre tekstbehandlingsprogrammer brukes for å føre matematikk, da dette er kronglete og unaturlig. Dersom du uansett velger å skrive i et slikt program må du lagre som PDF, ikke som .docx e.l. Dette er fordi stud.assene som skal lese øvingen din ikke nødvendigvis har samme tekstbehandlingsprogram som deg, og det blir dermed umulig for dem å åpne dokumentet. En PDF kan derimot åpnes av alle.

Jeg har problemer med å logge inn i Ovsys

Hvis du ikke får logge deg inn i Ovsys med ditt NTNU brukernavn og passord må du ta kontakt med Orakeltjenesten, de tilbyr brukerstøtte på bruk av NTNU ITs systemer.

Jeg finner ikke TMA4115 Matematikk 3 2017V i Ovsys, hva nå?

Hvis du ikke finner TMA4115 Matematikk 3 2017V i Ovsys må du sende en e-post til Herman der du oppgir NTNU-brukernavn så skal vi melde deg opp i øvinssystemet.

OBS: Selv om du er oppmeldt i øvingssystemet er du ikke dermed oppmeldt til eksamen, dette må du selv gjøre via studentweb.

OBS: Du er selv ansvarlig for å holde orden på at du har nok godkjente øvinger.

Hvor mange godkjente øvinger må jeg ha for å få godkjent øvingsopplegg?

Du må ha minst 8 godkjente øvinger for å få godkjent øvingsopplegg.
Merk at du får bare gå opp til eksamen hvis du har et godkjent øvingsopplegg.
Du må selv passe på hvor mange godkjente øvinger du har, du kan se det i øvingsystemet.

Jeg har tatt øvingsopplegget tidligere, hva gjelder for meg?

Et godkjent øvingsopplegg fra tidligere år er nok for å få gå opp til eksamen.
Du kan sjekke om du har godkjent øvingsopplegg enten på studentweb eller sende en mail til personale med tilgang til FS (Felles Studentsystem), som f.eks. instituttkontoret for matematiske fag. Ingen i fagkollegiet har tilgang til FS.

2017-01-26, Herman Galteland