TMA4110 Matematikk 3 Høst 2021

Velkommen!

Velkommen til emnesiden for TMA4110 Matematikk 3, høsten 2021! Her vil vi publisere relevant informasjon, forelesningsnotater, forelesningsvideoer, innleveringer og andre oppgaver. Dere finner informasjon om undervisningsopplegget her: Undervisning, mens informasjon om øvingsopplegget ligger her: Øvingsopplegg. Semesterplanen finner dere lenger ned på denne siden, eller ved å trykke her: Semesterplan.

Meldinger

 • Kontinuasjonseksamen med Løsninger Oppgaver
 • 6.12.: Referatet fra det siste referansegruppemøtet er nå tilgjengelig på referansegruppesiden.
 • 24.11.: Vi har fått en god del spørsmål om hjelpemidler på eksamen, og vil presisere at ingen trykte eller skrevne hjelpemidler er tillatt (heller ikke Rottmann).
 • 24.11.: Det blir regneverksted som vanlig på fredag, med løsing av eksamensoppgaver.
 • 11.11.: Den vanlige mattelaben går til og med fredag 26. november, og de to siste dagene før eksamen (mandag 29. november og tirsdag 30. november) blir det mattelab kl. 10-16 i henholdsvis S7 og S3. Les mer på mattelabsiden.
 • 9.11.: Fagstoffet og de anbefalte oppgavene (med fasit) som vanligvis ville vært lagt ut kommende søndag, er allerede publisert grunnet relevans for øving 6.
 • 9.11.: På grunn av en stor feil fra vår side endte det med at kapittel 11 (diagonalisering) falt ut av øvingsopplegget (det skulle egentlig kommet på slutten av øving 5 eller starten av øving 6). Fordi dette er et svært viktig kapittel har vi bestemt oss for å opprette en øving 6', som inneholder oppgaver kun fra det kapittelet, og den er lagt ut i semesterplanen sammen med øving 6. Vi har derimot ikke tenkt å pålegge dere mer obligatorisk arbeid, så vi har kommet til følgende ordning: Når dere leverer inn øving 6, kan dere bytte inn oppgaver 1 til 1 fra øving 6', altså kan dere for eksempel droppe to av oppgavene fra øving 6, og heller levere inn resten av øving 6 pluss to oppgaver fra 6'. Vi anbefaler alle å gjøre i alle fall noe fra øving 6' (og det er selvsagt best om dere i de senere forberedelsene går gjennom både 6 og 6'), men vi håper at dette er en grei løsning som ikke skaper mer obligatorisk arbeid for dere.
 • 5.11.: Det ble i dag sendt ut en mail om at studenter i Matte 3 får mulighet til å levere øvinger de ikke rakk å få godkjent tidligere i semesteret til sine studasser innen 12. november. Håper de som skulle mangle en liten bit av øvingsopplegget for å gå opp til eksamen benytter seg av dette tilbudet.
 • 29.10.: Referansegruppemøte nummer 2 ble avholdt på tirsdag, 26. oktober, og referatet er lagt ut på referansegruppesiden.
 • 29.10.: Vi har nå opprettet en infoside med den viktigste praktiske informasjonen dere trenger å vite til årets eksamen. NTNU har også en samleside med alt man trenger å vite om eksamen generelt. Vi anbefaler at begge disse sidene leses!
 • 15.9.: Tirsdagsmattelaben flyttes fra S8 til S7, alle andre dager fortsetter vi i S8. Og se mail om hjelpemidler på eksamen, særlig viktig å merke seg at ikke alle kalkulatorer er tillatt (les eventuelt mer her, Matte 3 har hjelpemiddelkode C og ingen formelark eller håndskrevne hjelpemidler).
 • 6.9.: Regneverkstedet forrige uke hadde bra oppmøte, og kommer til å gå hver fredag fremover. Fordi vi ikke har tid til å løse alle de anbefalte oppgavene, tar vi imot ønsker fra dere, så hvis du har en oppgave fra de relevante anbefalte oppgavene (sett nr. 2 gjennomgås nå på fredag, 10. september) du vil se, kan du maile inn ønsket til endre.s.rundsveen@ntnu.no.
 • 30.8.: Vi presiserer at fagstoff-vidoene våre erstatter vanlige forelesninger, og opptak legges ut hver mandag. De interaktive ØF skal være nettopp interaktive, så vi vil ikke ta opp disse, hverken de fysiske eller digitale. Men oppgavene og LF legges ut etter at ukas ØF er gjennomført. Husk å melde dere på ØF via Blackboard.
 • 12.8.: Hvis man i løpet av faget (eller senere i livet) skulle lure på hvordan et matematiske fagbegrep skal oversettes mellom engelsk og norsk, anbefaler vi den matematiske ordlisten som er lenket til i menyen på denne siden. Begge målformer er selvsagt representert!

Se alle tidligere meldinger her: Meldinger.

Semesterplan

Trykk på lenkene under "Tema" for å finne notater og videoer om hvert tema.

*De anbefalte oppgavene er ikke obligatoriske, og kan ikke leveres inn til studassene, men det vil legges ut fasit på dem fortløpende.

Øvingsopplegg

Emnet har seks obligatoriske innleveringer, som leveres i Ovsys. Dere må ha minst fem av disse godkjent for å kunne ta eksamen. Mer informasjon på Øvingsopplegg.

Zoom-lenker

I takt med gjenåpningen og at NTNU har fjernet kravet om én meters avstand i undervisning, vil vi ikke lenger ha digitale øvingsforelesninger. Se siden om undervisning for mer informasjon.

2022-08-16, Endre Sørmo Rundsveen