TMA4110 Matematikk 3 Høst 2021

Velkommen!

Velkommen til emnesiden for TMA4110 Matematikk 3, høsten 2021! Her vil vi publisere relevant informasjon, forelesningsnotater, forelesningsvideoer, innleveringer og andre oppgaver. Dere finner informasjon om undervisningsopplegget her: Undervisning, mens informasjon om øvingsopplegget ligger her: Øvingsopplegg. Semesterplanen finner dere lenger ned på denne siden, eller ved å trykke her: Semesterplan.

Meldinger

  • 15.9.: Tirsdagsmattelaben flyttes fra S8 til S7, alle andre dager fortsetter vi i S8. Og se mail om hjelpemidler på eksamen, særlig viktig å merke seg at ikke alle kalkulatorer er tillatt (les eventuelt mer her, Matte 3 har hjelpemiddelkode C og ingen formelark eller håndskrevne hjelpemidler).
  • 6.9.: Regneverkstedet forrige uke hadde bra oppmøte, og kommer til å gå hver fredag fremover. Fordi vi ikke har tid til å løse alle de anbefalte oppgavene, tar vi imot ønsker fra dere, så hvis du har en oppgave fra de relevante anbefalte oppgavene (sett nr. 2 gjennomgås nå på fredag, 10. september) du vil se, kan du maile inn ønsket til endre.s.rundsveen@ntnu.no.
  • 6.9.: Andre obligatoriske øving ligger nå i semesterplanen, og oppgaver og løsningsforslag fra første øvingsforelesning er lagt ut under fagstoff.
  • 31.8.: Enda en mattelabtid utgår dette semesteret, grunnet undervisningsendringer, nemlig torsdag kl. 12:00-14:00. Den oppdaterte mattelabkalenderen ligger som alltid på mattelabsiden.
  • 30.8.: Én av de ukentlige mattelabtimene utgår dessverre dette semesteret, tirsdag kl. 14:00-16:00. Alle andre tider (inkludert i dag) er det fortsatt mattelab i S8, se mattelabsiden.
  • 30.8.: Vi presiserer at fagstoff-vidoene våre erstatter vanlige forelesninger, og opptak legges ut hver mandag. De interaktive ØF skal være nettopp interaktive, så vi vil ikke ta opp disse, hverken de fysiske eller digitale. Men oppgavene og LF legges ut etter at ukas ØF er gjennomført. Husk å melde dere på ØF via Blackboard.
  • 30.8.: Vi trenger sårt flere medlemmer til referansegruppa! Så langt er det bare MTPROD som er representert. Vær snill og send en e-post til Aslak, aslak [dot] buan [at] ntnu [dot] no, dersom du er interessert.
  • 25.8.: Igjen grunnet gjeninnføring av én-metersregelen, må vi starte med påmeldinger til ØF. Dere kan melde dere på via "Grupper" på Blackboard. Se også undervisningssida for tid/sted og mer om opplegget.
  • 25.8.: Grunnet gjeninnføring av én-metersregelen har vi gjort flere endringer når det gjelder undervisningstilbudet. Du finner detaljene på undervisningssida
  • 12.8.: Hvis man i løpet av faget (eller senere i livet) skulle lure på hvordan et matematiske fagbegrep skal oversettes mellom engelsk og norsk, anbefaler vi den matematiske ordlisten som er lenket til i menyen på denne siden. Begge målformer er selvsagt representert!

Se alle tidligere meldinger her: Meldinger.

Semesterplan

Trykk på lenkene under "Tema" for å finne notater og videoer om hvert tema.

Uke Tema Obligatoriske innleveringer Anbefalte oppgaver* LF anbefalte oppgaver STACK
34 Introduksjon og komplekse tall Oppgavesett 1 Fasit 1 Stack 1
35 Lineære ligningssystemer og gausseliminasjon Øving 1
Frist 10. september
Oppgavesett 2 Fasit 2 Stack 2
36 Vektorligninger og matriser Oppgavesett 3 Fasit 3 Stack 3
37 Lineær uavhengighet og determinanter Øving 2
Frist 24. september
Oppgavesett 4 Fasit 4 Stack 4
38 Vektorrom
39 Lineærtransformasjoner Øving 3
Frist 8. oktober
40 Projeksjon
41 Øving 4
Frist 22. oktober
42 Egenverdier, egenvektorer og diagonalisering
43 Øving 5
Frist 5. november
44 Interpolasjon, regresjon og markovkjeder
45 System av differensialligninger Øving 6
Frist 19. november
46 Andre ordens differensialligninger
47 Repetisjon Øvinger leveres her
48

*De anbefalte oppgavene er ikke obligatoriske, og kan ikke leveres inn til studassene, men det vil legges ut fasit på dem fortløpende.

Zoom-lenker

Digital øvingsforelesning onsdag 15. september kl 16.15-18.00: Zoom-lenke
Meeting ID: 950 4960 8802
Passcode: 684109

Øvingsopplegg

Emnet har seks obligatoriske innleveringer, som leveres i Ovsys. Dere må ha minst fem av disse godkjent for å kunne ta eksamen. Mer informasjon på Øvingsopplegg.

2021-09-15, Peter Marius Flydal