Undervisning

Det blir ingen fysiske eller digitale "live" forelesninger.

Nytt fagstoff legges ut senest mandag morgen hver uke: Fagstoff
Dette vil inkludere: notater og videoer som erstatter vanlige forelesninger, samt lenker til eksterne ressurser.

Mattelab: OBS: Mattelab er stengt fra og med mandag 9. november.
Fra og med uke 37 starter vi opp med fysisk mattelab enkelte dager i uka. Dette vil foregå i auditorium S7 til følgende tidspunkter: mandag 16-18, tirsdag 14-18 og onsdag 12-18. Det vil fortsatt tilbys digital veiledning via Piazza.

Det vil være et digital køsystem i mattelaben. Scann QR-koden som er på storskjermen for å stille dere i kø, så vil dere bli ropt opp når det er deres tur. Veiledningen vil foregå nede ved tavla.

Vi oppfordrer alle til å registrere seg for smittesporing ved å scanne QR-koden utenfor S7 når dere går inn.

Piazza øvingsrom: spørsmål og diskusjoner relatert til øvingsoppgaver og innleveringer. Åpent 12-18 hver dag (12-16 på fredag).
Øvingsrommet vil være bemannet fra uke 35 (24. august).
Lenke: Piazza øvingsrom.
Registrer dere med student-mail, altså brukernavn@stud.ntnu.no.

Piazza faglærerrom: Her kan dere stille spørsmål til fagstoff (notater og videoer). Spørsmål til fagstoff som legges ut mandag i uke x, må sendes inn i løpet av uke x (senest søndag kveld), og vil være basis for Spørretime med faglærer i uke x+1.
Lenke: Piazza faglærerrom.
Registrer dere med student-mail, altså brukernavn@stud.ntnu.no.

Spørretime med faglærer live via Zoom:
P1: tirsdag 12.15-13.00
P2: onsdag 10.15-11.00
Disse er kun "live" og det vil ikke bli gjort opptak. Oppfølgingsspørsmål via chatten.
AVLYST INNTIL VIDERE GRUNNET LITEN AKTIVITET PÅ FAGLÆRERFORUM

Invitasjon til spørretime på Zoom sendes ut via Blackboard.

P1: BKJ, MTPETR, MTTEKGEO, MTBYGG, MTING
P2: MTPROD, MTMART, MTIØT, MTMT, MTDESIG

Alt om øvingsopplegg: Øvingsopplegg.

2020-11-08, Morten Solberg