TMA4110 Matematikk 3 Høst 2020

Velkommen!

Velkommen til emnesiden for TMA4110 Matematikk 3 høsten 2020. Her vil vi publisere forelesningsnotater, forelesningsvideoer, innleveringer og anbefalte oppgaver.

Video: Velkommen til Matematikk 3 (presentasjon av faglærere og litt praktisk informasjon)!

Dere finner informasjon om undervisningsopplegget her: Undervisning, mens informasjon om øvingsopplegget ligger her: Øvingsopplegg.
Semesterplanen finner dere lenger ned på denne siden, eller ved å trykke her: Semesterplan.

Meldinger

 • 11.12: Dagens eksamen med løsningsforslag (for alle variasjoner samlet i samme fil) er nå tilgjengelig her.
 • 07.12: Om hjelpemidler på eksamen:
  • Det er tillatt å bruke alle digitale kilder og kalkulatorer under eksamen. Det betyr blant annet at man kan sjekke sine svar ved hjelp av for eksempel Python.
  • Vi minner om at vi tester blant annet kunnskap om å utføre og forklare fundamentale beregninger i Lineær Algebra, som var en viktig del av pensum høsten 2020. Det er derfor ikke tilstrekkelig for å løse en oppgave å kun si at man brukte en kalkulator eller et python-program og fikk svaret "XY". Utregningene må forklares og begrunnes akkurat som på en skoleeksamen. Svar som ikke har en begrunnelse, kan ikke gis poeng. (Dette gjelder ikke flervalgsoppgaver eller oppgaver med tallsvar i Inspera.)
  • Vi minner om at det ikke er tillatt å kommunisere under eksamen med andre personer om oppgavene eller å distribuere utkast til svar.
 • 03.12: Litt mer info om eksamen:
  • Eksamen vil bestå av fire flervalgsoppgaver, én oppgave som krever kun et tallsvar, og fem oppgaver der alle utregninger må vises og svar må begrunnes (altså helt “vanlige” oppgaver).
  • De fem siste oppgavene besvares ved å lase opp en PDF-fil. Vi gjør oppmerksom på at det skal lastes opp én PDF-fil pr. oppgave, og vi anbefaler å laste opp besvarelsene etter hvert som at dere løser oppgavene. Da slipper man å stresse med å laste opp alt sammen på én gang når eksamenstiden nærmer seg slutten. Du kan laste opp, fjerne og erstatte filer i Inspera underveis i eksamen.
  • Flervalgsoppgavene og tallsvaroppgaven teller 5% hver, mens de fem "vanlige" oppgavene teller 15% hver. Blankt eller feil svar på flervalgsoppgavene gir null poeng.
 • 30.11: Eksamen nærmer seg og vi håper på at alle er godt i gang med lesingen. Eksamenen vil bestå av fire flervalgsoppgaver, en oppgave som kun krever et tallsvar og fem oppgaver som besvares ved å last opp en pdf-fil. Selv om utseendet til oppgavene (flervalg, tallsvar, laster opp filer) varierer fra tidligere semester, ligner innholdet av oppgavene på gamle eksamensoppgaver. Men vi minner også om at det er viktigst å lese pensum (notatene, videoene, innleveringene, anbefalte øvinger,…) fra høst 2020. :) Dere finner fortsatt litt praktisk informasjon om hjemmeeksamenen på Digital hjemmeeksamen.

Se alle tidligere meldinger her: Meldinger.

Semesterplan

Trykk på lenkene under "Tema" for å finne notater og videoer om hvert tema.

Uke Tema Obligatoriske innleveringer Anbefalte oppgaver STACK
34 Introduksjon og komplekse tall Innlevering 1
Frist: 4. september kl 23:59.
35 Lineære systemer og gausseliminasjon
36 Vektorligninger og matriser Innlevering 2
Frist: 18. september kl 23:59.
37 Lineær uavhengighet og determinanter
38 Vektorrom Innlevering 3
Frist: 2. oktober kl 23:59
39 Lineærtransformasjoner
40 Projeksjon Innlevering 4
Frist: 16. oktober kl 23:59
41
42 Egenverdier, egenvektorer og diagonalisering Innlevering 5
Frist: 30. oktober kl 23:59
43
44 Interpolasjon, regresjon og markovkjeder Innlevering 6 (OBS: Kort frist)
Frist: 6. november kl 23:59
45 System av differensialligninger Innlevering 7
Frist: 20. november kl 23:59
46 Andre ordens differensialligninger
47 Repetisjon Gå til Ovsys Gå til STACK

Øvingsopplegg

Emnet har syv obligatoriske innleveringer i Ovsys. Dere må ha minst fem av disse godkjent for å kunne ta eksamen. Mer informasjon på Øvingsopplegg.

2021-01-04, Morten Rotvold Solberg