Øvingsopplegg

Øvingsopplegget i faget består av:

  • Innleveringer (Obligatorisk)
  • Anbefalte øvingsoppgaver (Frivillig)
  • STACK-oppgaver (Frivillig)

Dere finner oppgavene i semesterplanen.

Innleveringer

Emnet har syv obligatoriske innleveringer. Dere må få minst fem av disse levert og godkjent for å kunne ta eksamen. Innleveringsoppgavene publiseres i semesterplanen på mandager i partallsuker. Innleveringene leveres elektronisk i øvingssystemet.

Det blir ingen løsningsforslag til de obligatoriske innleveringene, men dere kan spørre læringsassistenter om hjelp dersom dere ønsker forklaringer. Kravet for å få en innlevering godkjent er at du har fått til minst halvparten av innleveringen. Alle svar skal begrunnes.

Du trenger ikke å levere innleveringer på nytt dersom du har godkjent øvingsopplegg i TMA4110 eller TMA4115 fra et tidligere semester. Sjekk om obligatorisk opplegg for TMA4110 H2020 er godkjent i Studentweb - hvis nei, må du kontakte eksamenskontoret.

Det oppfordres til å levere i LaTeX. Dette er god trening til dere skal skrive lab-rapporter, større oppgaver eller artikler. Dere kan bruke denne malen. Gå til Menu og trykk på Source for å laste ned LaTeX-koden til egen maskin eller Copy Project for å legge malen over til din egen Overleaf-konto.

Dersom man foretrekker å levere håndskrevne notater så forventer vi en viss standard:

  • Scan må være av god kvalitet.
  • Filtype: pdf.
  • Vær tydelig på hva som er det endelige svaret.
  • Oppgaver skal være i kronologisk rekkefølge.
  • Skriften må være lesbar.
  • Alle sider skal være riktig rotert.

Anbefalte øvingsoppgaver

Få, men mer utfordrende frivillige oppgaver.

Disse blir lagt ut ukentlig (hver mandag) og skal teste forståelse av gjennomgått pensum.

Det blir løsningsforslag på noen av oppgavene. Disse legges ut på torsdag samme uke som tilhørende øving legges ut.

STACK (Tidligere Möbius Assessment)

Samling av frivillige elektroniske oppgaver med vekt på grunnleggende begreper og regning. Oppgavene er tilgjengelige hele semesteret etter angitt publiseringsdato.

Lenke: STACK

2020-11-20, Morten Rotvold Solberg