Meldinger

 • 11.12: Dagens eksamen med løsningsforslag (for alle variasjoner samlet i samme fil) er nå tilgjengelig her.
 • 07.12: Om hjelpemidler på eksamen:
  • Det er tillatt å bruke alle digitale kilder og kalkulatorer under eksamen. Det betyr blant annet at man kan sjekke sine svar ved hjelp av for eksempel Python.
  • Vi minner om at vi tester blant annet kunnskap om å utføre og forklare fundamentale beregninger i Lineær Algebra, som var en viktig del av pensum høsten 2020. Det er derfor ikke tilstrekkelig for å løse en oppgave å kun si at man brukte en kalkulator eller et python-program og fikk svaret "XY". Utregningene må forklares og begrunnes akkurat som på en skoleeksamen. Svar som ikke har en begrunnelse, kan ikke gis poeng. (Dette gjelder ikke flervalgsoppgaver eller oppgaver med tallsvar i Inspera.)
  • Vi minner om at det ikke er tillatt å kommunisere under eksamen med andre personer om oppgavene eller å distribuere utkast til svar.
 • 03.12: Litt mer info om eksamen:
  • Eksamen vil bestå av fire flervalgsoppgaver, én oppgave som krever kun et tallsvar, og fem oppgaver der alle utregninger må vises og svar må begrunnes (altså helt “vanlige” oppgaver).
  • De fem siste oppgavene besvares ved å lase opp en PDF-fil. Vi gjør oppmerksom på at det skal lastes opp én PDF-fil pr. oppgave, og vi anbefaler å laste opp besvarelsene etter hvert som at dere løser oppgavene. Da slipper man å stresse med å laste opp alt sammen på én gang når eksamenstiden nærmer seg slutten. Du kan laste opp, fjerne og erstatte filer i Inspera underveis i eksamen.
  • Flervalgsoppgavene og tallsvaroppgaven teller 5% hver, mens de fem "vanlige" oppgavene teller 15% hver.
 • 30.11: Eksamen nærmer seg og vi håper på at alle er godt i gang med lesingen. Eksamenen vil bestå av fire flervalgsoppgaver, en oppgave som kun krever et tallsvar og fem oppgaver som besvares ved å last opp en pdf-fil. Selv om utseendet til oppgavene (flervalg, tallsvar, laster opp filer) varierer fra tidligere semester, ligner innholdet av oppgavene på gamle eksamensoppgaver. Men vi minner også om at det er viktigst å lese pensum (notatene, videoene, innleveringene, anbefalte øvinger,…) fra høst 2020. :) Dere finner fortsatt litt praktisk informasjon om hjemmeeksamenen på Digital hjemmeeksamen.
 • 13.11: I uke 47 skal det ikke legges ut nytt fagstoff. I stedet har vi to live spørretimer på zoom: på tirsdag kl 12.15-13 for studieprogrammene BKJ, MTPETR, MTTEKGEO, MTBYGG, MTING og på onsdag kl 10.15-11 for studieprogrammene MTPROD, MTMART, MTIØT, MTMT, MTDESIG. Lenkene til zoom-møtene ble sendt ut via e-post. Vennligst send spørsmål på forhånd i faglærerforumet på piazza. Her er notatene til spørretimen på onsdag. Merk at det ble mer sagt enn skrevet. :)
 • 06.11: I lys av de nye retningslinjene fra regjeringen og NTNU har vi besluttet å stenge fysisk mattelab fra og med mandag 9. november. Piazza-forumet vil selvfølgelig fortsatt være åpent, og det vil være læringsassistenter tilgjengelige der til vanlige tidspunkt.
 • 03.11: Vurderingsformen på eksamen er nå endret til digital hjemmeeksamen med karakterskala bestått/ikke bestått. Eksamenen skal avholdes på samme tidspunktet som før (11.12.2020, kl 9.00-13.00). Dere finner noen praktiske informasjoner om hjemmeeksamenen på Digital hjemmeeksamen. Det vil komme mer informasjon etter hvert.
 • 26.10: Vi har søkt om å endre vurderingsformen på eksamen til digital hjemmeeksamen med karakterskala bestått/ikke bestått. Eksamenen skal avholdes på samme tidspunktet som før (11.12.2020, kl 9.00-13.00). Vi venter på bekreftelse fra fakultetet og vil oppdatere dere så snart som mulig. Det vil da også komme mer informasjon om selve eksamenen senere. Vi skjønner godt at det dermed ikke blir den eksamenen de fleste har ønsket seg. Men vi tror at dette er den beste løsningen i situasjonen vi befinner oss i for tida.
 • 09.10: Kort oppsummering av brukerundersøkelsen: Vi fikk inn 150 svar, og mange gode tips om forbedringer. Noen nøkkeltall for de viktigste spørsmålene: (% helt/delvis uenig-hverken/eller-helt/delvis enig)
  • Videoene og notatene gir til sammen tilstrekkelig bakgrunn for å jobbe med øvingene (24-25-51)
  • Ved hjelp av Piazza, mattelab og medstudenter får jeg den støtte jeg trenger for arbeidet med øvingene (15-26-59)
  • Jeg er fornøyd med opplegget i emnet så langt (27-29-44)
  • Dere mener dere lærer ca. like mye fra notatene og videoene, og er litt over middels tilfreds med begge (men stor variasjon her). De fleste foretrekker fysisk mattelab foran piazza.
  • Veldig få av dere ville foretrukket «live» digitale forelesninger, mens de aller fleste hadde foretrukket ekte (fysiske) forelesninger.
 • 30.09: Vi minner om at man burde lese forelesningsnotatene for Kapittel 9 (sidene 12 og 13) før man løser oppgaver om komplekse skalar- og indreprodukt. ;) Husk at definisjonen innebærer en komplekskonjugasjon (les Kapittel 1 igjen om dette ordet ikke gir mening) i første vektoren. Vi gjør oppmerksom at noen nettsider og lærebøker komplekskonjugerer den andre vektoren. Begge valg fører til et korrekt produkt, men i dette kurset (og dermed når vi løser oppgaver) har vi bestemt at vi konjugerer den første.
 • 25.09: Vi har laget en spørreundersøkelse om hvordan dette semesteret oppleves og fungerer, og vi setter stor pris på om dere tar dere tid til å svare i løpet av den kommende uka. Det tar ca. ett minutt og vil være til stor hjelp for at vi skal lage et så godt undervisningstilbud som mulig. Lenke er sendt ut via Blackboard.
 • 07.09: Grunnet fortsatt liten aktivitet på faglærerforumet, avlyser vi spørretimene med faglærer på tirsdag/onsdag inntil videre. Om aktiviteten tar seg opp senere, vil vi igjen arrangere spørretimer.
 • 02.09: Vi starter opp med fysisk mattelab noen dager i uka fra og med neste uke (7.9-11.9). Detaljer ligger på Undervisning!
 • 02.09: Vi har nå en referansegruppe med fire medlemmer, tusen takk til Amanda, Anders, Mughilan og Simone for at dere stiller opp! Vi skal ha møte så raskt som mulig, så dere som har noe på hjertet kan enten formidle det til medlemmer i referansegruppa, eller direkte til oss i fagstaben!
 • 31.08: Spørretimene med faglærer avlyses i uka 31.8-4.9, siden det ikke er kommet inn spørsmål på faglærerforumet.
 • 24.08: Vi ønsker oss veldig et par medlemmer til i referansegruppen. Ta kontakt med Aslak (aslak.buan@ntnu.no) om du kan tenke deg å stille opp!
 • 24.08: Lenker til spørretime på Zoom er lagt ut på Blackboard. Disse spørretimene tar utgangspunkt i spørsmål postet på faglærersida på Piazza, og de blir ikke tatt opp og publisert. Det er begrenset kapasitet på zoom, derfor ber vi alle om å følge den parallellen programmet deres er satt opp på. Se Undervisning for detaljer.
2020-12-11, Morten Solberg