Tidligere eksamensoppgaver

År Semester Oppgaver (bokmål) Oppgåver (nynorsk) Problems (english) Løsningsforslag / Solution
2020 Høst Løsningsforslag
2020 Kont Oppgaver Oppgåver Løsningsforslag
2020 Vår Oppgaver Oppgåver Problems Løsningsforslag
2019 Høst Oppgaver Oppgåver Problems Løsningsforslag
2019 Kont Oppgaver Oppgåver Problems Løsningsforslag
2019 Vår Oppgaver Oppgåver Problems Løsningsforslag
2018 Høst Oppgaver Oppgåver Problems løsningsforslag
2018 Vår Oppgaver Oppgåver Solution
2018 Kont Oppgaver Oppgåver
2017 Høst Oppgaver Oppgåver Problems Solution
2017 Kont Solution
2017 Vår Oppgaver Solution
2016 Høst Oppgaver Oppgåver Problems Solution
2016 Kont Oppgaver Oppgåver Problems Solution
2016 Vår Oppgaver Oppgåver Problems Solution
2015 Høst Oppgaver Problems Solution
2015 Kont Problems Solution
2015 Vår Oppgaver Oppgåver Problems Solution
2014 Høst Oppgaver Oppgåver Problems Solution
2014 Kont Oppgaver Problems Solution
2014 Vår Oppgaver Problems Solution
2013 Høst Oppgaver Problems Solution
2013 Kont Oppgaver Problems Solution
2013 Vår Oppgaver Problems Solution
2012 Høst Oppgaver Problems Solution
2012 Kont Oppgaver Problems Solution
2012 Vår Oppgaver Problems Solution
2011 Høst Oppgaver Problems Løsningsforslag
2011 Kont Oppgaver Problems Løsningsforslag
2011 Vår Oppgaver Problems Løsningsforslag
2010 Høst Oppgaver Problems Løsningsforslag
2010 Kont Oppgaver Problems Løsningsforslag
2010 Vår Oppgaver Problems Løsningsforslag
2009 Høst Oppgaver Problems Løsningsforslag
2009 Kont Oppgaver Løsningsforslag
2009 Vår Oppgaver Løsningsforslag
2008 Høst Oppgaver Løsningsforslag
2008 Kont Oppgaver Løsningsforslag
2008 Vår Oppgaver Løsningsforslag
2007 Høst Oppgaver Problems Løsningsforslag
2007 Kont Oppgaver Problems Løsningsforslag
2007 Vår Oppgaver Problems Løsningsforslag
2006 Høst Oppgaver Problems Løsningsforslag
2006 Kont Oppgaver Løsningsforslag
2006 Vår Oppgaver Problems Løsningsforslag
2005 Høst Oppgaver Løsningsforslag
2005 Kont Oppgaver Løsningsforslag
2005 Vår Oppgaver Løsningsforslag
2004 Høst Oppgaver Problems Løsningsforslag
2004 Kont Oppgaver Problems Løsningsforslag
2004 Vår Oppgaver Problems Løsningsforslag
2020-12-11, Morten Solberg