Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
tma4110:2019h:start [2019-11-10]
tjerands [Meldinger]
tma4110:2019h:start [2019-11-13] (nåværende versjon)
knutbh [Tabell]
Linje 26: Linje 26:
 ^  42   | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4110/​2019h/​Notater/​10-egenverdier-og-egenvektorer.pdf|Egenverdier og egenvektorer]] ​                                                                                                                                    | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4110/​2019h/​Innleveringer/​innlevering05.pdf|Innlevering 5]].\\ **Frist:** 1. November kl 23:​59. ​   | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4110/​2019h/​Øvinger/​oving09.pdf|Øving 9]], [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4110/​2019h/​LF/​lf09.pdf|LF]] ​          | 14.10.19 ​                                               | ^  42   | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4110/​2019h/​Notater/​10-egenverdier-og-egenvektorer.pdf|Egenverdier og egenvektorer]] ​                                                                                                                                    | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4110/​2019h/​Innleveringer/​innlevering05.pdf|Innlevering 5]].\\ **Frist:** 1. November kl 23:​59. ​   | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4110/​2019h/​Øvinger/​oving09.pdf|Øving 9]], [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4110/​2019h/​LF/​lf09.pdf|LF]] ​          | 14.10.19 ​                                               |
 ^  43   | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4110/​2019h/​Notater/​11-diagonalisering.pdf|Diagonalisering]] ​                                                                                                                                                            | :::                                                                                                                                   | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4110/​2019h/​Øvinger/​oving10.pdf|Øving 10]], [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4110/​2019h/​LF/​lf10.pdf|LF]] ​         | 21.10.19 ​                                               | ^  43   | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4110/​2019h/​Notater/​11-diagonalisering.pdf|Diagonalisering]] ​                                                                                                                                                            | :::                                                                                                                                   | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4110/​2019h/​Øvinger/​oving10.pdf|Øving 10]], [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4110/​2019h/​LF/​lf10.pdf|LF]] ​         | 21.10.19 ​                                               |
-^  44   | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4110/​2019h/​Notater/​12 - Interpolasjon,​ regresjon og markovkjeder.pdf|Interpolasjon,​ regresjon og markovkjeder]] ​                                                                                                        | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4110/​2019h/​Innleveringer/​innlevering06.pdf|Innlevering 6]].\\ **Frist:** 8. November kl 23:​59. ​   | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4110/​2019h/​Øvinger/​oving11.pdf|Øving 11]], LF                                                                       ​| 28.10.19 ​                                               | +^  44   | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4110/​2019h/​Notater/​12 - Interpolasjon,​ regresjon og markovkjeder.pdf|Interpolasjon,​ regresjon og markovkjeder]] ​                                                                                                        | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4110/​2019h/​Innleveringer/​innlevering06.pdf|Innlevering 6]].\\ **Frist:** 8. November kl 23:​59. ​   | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4110/​2019h/​Øvinger/​oving11.pdf|Øving 11]], [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4110/​2019h/​LF/​lf11.pdf|LF]] ​         ​| 28.10.19 ​                                               | 
-^  45   | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4110/​2019h/​Notater/​13-system.pdf|System av differensiallikninger]] og \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4110/​2019h/​Notater/​14-andre-ordens-lineare-differensiallikninger.pdf|andre ordens differensialligninger]] ​ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4110/​2019h/​Innleveringer/​innlevering07.pdf|Innlevering 7]]. \\ **Frist:** 22. November kl 23:​59. ​ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4110/​2019h/​Øvinger/​oving12.pdf|Øving 12]], LF                                                                                                                                            | 04.11.19 ​                                               |+^  45   | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4110/​2019h/​Notater/​13-system.pdf|System av differensiallikninger]] og \\ [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4110/​2019h/​Notater/​14-andre-ordens-lineare-differensiallikninger.pdf|andre ordens differensialligninger]] ​ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4110/​2019h/​Innleveringer/​innlevering07.pdf|Innlevering 7]]. \\ **Frist:** 22. November kl 23:​59. ​ | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4110/​2019h/​Øvinger/​oving12.pdf|Øving 12]], [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4110/​2019h/​LF/​lf12.pdf|LF]] ​         ​| 04.11.19 ​                                               |
 ^  46   | :::                                                                                                                                                                                                                                                         | :::                                                                                                                                   | Øving 13, LF                                                                                                                                            | 11.11.19 ​                                               | ^  46   | :::                                                                                                                                                                                                                                                         | :::                                                                                                                                   | Øving 13, LF                                                                                                                                            | 11.11.19 ​                                               |
 ^  47   | Repetisjon ​                                                                                                                                                                                                                                                 | [[https://​ovsys.math.ntnu.no|Gå til Ovsys]] ​                                                                                          | [[https://​wiki.math.ntnu.no/​tma4110/​2019h/​start#​timeplan|Gå til Mattelab]] ​                                                                             | [[https://​ntnu.mobius.cloud/​108|Gå til MA / Maple TA]]  | ^  47   | Repetisjon ​                                                                                                                                                                                                                                                 | [[https://​ovsys.math.ntnu.no|Gå til Ovsys]] ​                                                                                          | [[https://​wiki.math.ntnu.no/​tma4110/​2019h/​start#​timeplan|Gå til Mattelab]] ​                                                                             | [[https://​ntnu.mobius.cloud/​108|Gå til MA / Maple TA]]  |
2019-11-10, Tjerand Silde