Videoforelesninger NTNU

Våren 2012 ble forelesningene i Matematikk 3 filmet, og videoene er tilgjengelige her:

Pensum i år er hovedsakelig det samme som i 2012, men vi går gjennom det i en annen rekkefølge. Det bør være mulig å finne de relevante videoene å se på for hvert tema vi gjennomgår ved å sammenligne titlene på videoene med temaene i semesterplanen.

Noen andre relevante videoer:

Pensumbok

Følgende bok ble brukt tidligere og dekker hele pensum:

  • Differential Equations, Linear Algebra and its Applications, first/second edition
  • Compiled by: Institutt for matematiske fag, NTNU
  • ISBN: 978-1-78448-020-2

Denne boken er en samling av utdrag fra tre forskjellige bøker, og er satt sammen spesielt for å inneholde alt som er pensum i dette emnet.

Uke Tema Bok
34 Introduksjon og komplekse tall S 1.1-1.5
35 Lineære systemer og gausseliminasjon L 1.1-1.3
36 Vektorligninger L 1.3-1.6.
37 Matriser L 2.1-2.3
38 Lineær uavhengighet og determinanter L 1.7, L 3.1-3.3
39 Vektorrom L 4.1-4.6
40 Lineærtransformasjoner L 1.8-1.9, 4.7
41 Projeksjon L 6.1-6.4
42 Egenverdier og egenvektorer L 5.1, 5.2, 5.4, 5.5
43 Diagonalisering L 5.3, 7.1
44 Interpolasjon, regresjon og markovkjeder L 6.5, 4.9
45 System av differensiallikninger L 5.7
46 Andre ordens differensialligninger P 4.1-4.7
47 Repetisjon

Videoforelesninger UiO

Til faget MAT1001 Matematikk 1 ved UiO har de laget noen korte temavideoer som overlapper med pensum i TMA4110 Matematikk 3. Sjekk ut spillelisten på YouTube.

De har også laget noen videoer om komplekse tall. Se del 1, del 2, del 3 og del 4.

2019-06-19, Tjerand Aga Silde