Referansegruppe

Vi skal ha en referansegruppe med representanter fra alle studieprogrammene som emnet er lagt opp for. Referansegruppen kommer til å ha minst tre møter med fagstaben i løpet av semesteret.

Referat fra møter

Parallell 1

Navn Epost Linje
Kyrre Ryan-Øye kyrrery@stud.ntnu.no BKJ
Kristian Holme kholme@stud.ntnu.no MTFYMA
Hanna Ugland hanna.ugland@gmail.com

Parallell 2

Navn Epost Linje
Isak Ytrøy isakyt@stud.ntnu.no MTMT
Kseniia Koseniuk kseniiak@stud.ntnu.no MTMT
Sander Nesse Hansen sander99.nesse@gmail.com MTMART
2019-11-12, Tjerand Aga Silde