Øvingsopplegg

Øvingsopplegget i faget består av:

  • Innleveringer (Obligatorisk)
  • Anbefalte øvingsoppgaver (Frivillig)
  • Möbius Assessment / Maple TA-oppgaver (Frivillig)

Dere finner oppgavene i semesterplanen på Startsiden.

Innleveringer

Emnet har syv obligatoriske innleveringer. Dere må få minst fem av disse godkjent for å kunne ta eksamen. Innleveringsoppgavene publiseres i semesterplanen på mandager i partallsuker. Innleveringene leveres elektronisk i øvingssystemet. Frist: Fredager kl. 23:59 partallsuker. Merk: De to siste innleveringen avviker litt fra dette, se semesterplanen.

Det blir ingen løsningsforslag til de obligatoriske innleveringene, men dere kan spørre læringsassistenter om hjelp dersom dere ønsker forklaringer. Kravet for å få en innlevering godkjent er at du har fått til minst halvparten av innleveringen.

Du trenger ikke å levere øvinger på nytt dersom du har godkjent øvingsopplegg i TMA4110 eller TMA4115 fra et tidligere semester. Sjekk om obligatorisk opplegg for TMA4110 H2019 er godkjent i Studentweb - hvis nei, må du kontakte eksamenskontoret.

Det oppfordres til å levere i LaTeX. Dette er god trening til dere skal skrive lab-rapporter, større oppgaver eller artikler. Dere kan bruke denne malen. Gå til Menu og trykk på Source for å laste ned LaTeX-koden til egen maskin eller Copy Project for å legge malen over til din egen Overleaf-konto.

Dersom man foretrekker å levere håndskrevne notater så forventer vi en viss standard:

  • Scan må være av god kvalitet.
  • Filtype: pdf.
  • Vær tydelig på hva som er det endelige svaret.
  • Oppgaver skal være i kronologisk rekkefølge.
  • Skriften må være lesbar.
  • Alle sider skal være riktig rotert.

Anbefalte øvingsoppgaver

Få, men mer utfordrende frivillige oppgaver.

Disse blir lagt ut ukentlig og skal teste forståelse av gjennomgått pensum.

Det blir løsningsforslag på noen av oppgavene. Disse legges ut tidlig uken etter at relevant stoff er forelest.

Noen av oppgavene vil bli gjennomgått i plenumsregning. Disse vil bli merket.

Möbius Assessment (tidligere Maple T.A.)

Samling av frivillige elektroniske oppgaver med vekt på grunnleggende begreper og regning. Oppgavene er tilgjengelige hele semesteret etter angitt publiseringsdato.

Lenke: Möbius Assessment

2019-10-01, Tjerand Aga Silde