Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4110:2019h:forkurs:start [2019-08-13]
olaversl [Tabell]
tma4110:2019h:forkurs:start [2019-08-16] (nåværende versjon)
olaversl [Tabell]
Linje 58: Linje 58:
 |                | Inhomogeneous equations ​                                          | 2.7             ​| ​                                                                                        ​| ​               |            | |                | Inhomogeneous equations ​                                          | 2.7             ​| ​                                                                                        ​| ​               |            |
 ^ Thursday 15/8  | Linear systems ​                                                   | 4.3             | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4110/​2019h/​forkurs/​øvinger/​oving7.pdf|Exercise 7]]  |                |            | ^ Thursday 15/8  | Linear systems ​                                                   | 4.3             | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4110/​2019h/​forkurs/​øvinger/​oving7.pdf|Exercise 7]]  |                |            |
-|                | Duhamels formula ​                                                 |                 ​| ​                                                                                        ​|                |            |+|                | Duhamels formula ​                                                 |                 ​| ​[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4110/​2019h/​forkurs/​lf/​oving7_lf.pdf|Solution 7]]    ​|                |            |
 |                | Modeling ​                                                         | 4.2             ​| ​                                                                                        ​| ​               |            | |                | Modeling ​                                                         | 4.2             ​| ​                                                                                        ​| ​               |            |
 |                |                                                                   ​| ​                ​| ​                                                                                        ​| ​               |            | |                |                                                                   ​| ​                ​| ​                                                                                        ​| ​               |            |
2019-08-16, Olav Ersland