Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
tma4110:2018h:forkurs:start [2018-08-15]
olaversl [Tabell]
tma4110:2018h:forkurs:start [2018-08-15] (nåværende versjon)
olaversl [Tabell]
Linje 51: Linje 51:
 |               | Inhomogene likninger ​                                             | 2.7             ​| ​                                                                                              ​| ​                     |                                                                                                               | |               | Inhomogene likninger ​                                             | 2.7             ​| ​                                                                                              ​| ​                     |                                                                                                               |
 ^ Tirsdag 14/8  | Lineære systemer ​                                                 | 4.3             | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4110/​2017h/​forkurs/​ovinger/​oving_7.pdf| Øving 7 ]]        |                      |                                                                                                               | ^ Tirsdag 14/8  | Lineære systemer ​                                                 | 4.3             | [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4110/​2017h/​forkurs/​ovinger/​oving_7.pdf| Øving 7 ]]        |                      |                                                                                                               |
-|               | Duhamels formel ​                                                  ​| ​                ​| ​                                                                                              ​|                      |                                                                                                               |+|               | Duhamels formel ​                                                  ​| ​                ​| ​[[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​TMA4110/​2017h/​forkurs/​losningsforslag/​oving_7_lf.pdf| LF]]   |                      |                                                                                                               |
 |               | Modellering ​                                                      | 4.2             ​| ​                                                                                              ​| ​                     |                                                                                                               | |               | Modellering ​                                                      | 4.2             ​| ​                                                                                              ​| ​                     |                                                                                                               |
 |               | Eventuelt ​                                                        ​| ​                ​| ​                                                                                              ​| ​                     |                                                                                                               | |               | Eventuelt ​                                                        ​| ​                ​| ​                                                                                              ​| ​                     |                                                                                                               |
2018-08-15, Olav Ersland