Gamle beskjeder

  • Forelesningene starter i uke 34, se timeplanen for nærmere informasjon om de forskjellige parallellene.
  • Alle studentene vil bli lagt til i øvingssystemet på fredag 26.08.
  • Øvingstimene starter i uke 35, første innleveringsfrist er søndag 04.09 kl. 23:59. Se Øvinger og FAQ for mer informasjon.
  • Den offisielle listen over øvingstimene som blir veiledet av en studentassistent finner du her. Se også vår FAQ side for mer informasjon.

2016-12-13, Herman Galteland